Farské oznamy

33. nedeľa v cezročnom období 2017

 • V nastávajúcom týždni si pripomenieme týchto svätých:
 • v stredu sv. Cecíliu
 • v piatok Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov
 • v utorok je liturgická spomienka Obetovanie Panny Márie
 • Spovedanie pred Vianocami bude v našej Farnosti Svätej rodiny 21. a 22. decembra (štvrtok a piatok).
 • Ďakujem za Vaše modlitby, pomoc vo farnosti a milodary. V upratovaní kaplnky pokračujeme tento týždeň skupinou č. 4.

 

32. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      piatok – sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
 • Vzhľadom na to, že viacerí pracujúci nestíhajú večerné sv. omše, vrátime sa na sídlisku SNP k času 18:30. Verím, že tí, ktorým vyhovujú bohoslužby skôr, sa s porozumením dokážu prispôsobiť. Na filiálkach zostávajú sv. omše o pol šiestej:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN   17:30         9:30
PRAZNOV       17:30     8:00
 • Pozývame všetkých miništrantov a tých, ktorí by mohli začať miništrovať (vrátane birmovancov), na miništrantské stretko ktoré sa uskutoční túto stredu, 15.11., o 17:00 tu v kaplnke základnej školy na SNP.
 • Subkomisia pre bioetiku teologicke komisie KBS, pozýva lekárnikov, študentov farmácie, ale aj všetkých, ktorí by o danú problematiku mali záujem, na druhý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta, ktorý sa uskutoční 17.11. 2017 od 9.00 h v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši a je organizovaný v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou.
 • Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľate na živote našej farnosti a pomáhate pri liturgii, príprave birmovancov, nácviku detského zboru, alebo inou službou. Osobitná vďaka patrí Vám, ktorí ste sa pričinili o nový bohostánok a podsedáky na stoličky v kaplnke alebo upratujete tieto priestory. Nasleduje skupina č. 3. Prosím, aby ste sa zapojili ďalší (birmovanci…), mohli by vzniknúť nové skupiny.
 • Dnes po svätej omši bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše dary Pán Boh odplať!

 

31. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • Liturgické spomienky a sviatky:
 •      štvrtok – Výročie posviacky Lateránskej baziliky
 •      piatok – sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
 •      sobota – sv. Martina z Tours, biskupa
 • V zimnom čase, ak nebude vyhlásené inak, budú všetky večerné sv. omše o 17:30. Sväté omše v našej farnosti teda budú bývať:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 17:30   6:30   17:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN   17:30         9:30
PRAZNOV       17:30     8:00
 • Pripomíname, že do 8. novembra sa môžu získať úplné odpustky v prospech duší v očisci; treba nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel pápeža Františka.
 • V dňoch 9. – 11. novembra bude v Tescu na SNP prebiehať potravinová zbierka, v rámci ktorej zakúpenými potravinami môžete pomôcť deťom v Detskom charitnom dome v našej farnosti. Za vašu pomoc ďakujeme.
 • Budúcu nedeľu bude po svätých omšiach pravidelná zbierka pre potreby farnosti.
 • Úprimne ďakujem za Vašu pomoc a starostlivosť. Nech Vám to Pán mnohonásobne odplatí svojím požehnaním aj v nastávajúcom týždni.

 

30. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • Liturgický kalendár:
 •      streda – VŠETKÝCH SVÄTÝCH, prikázaný sviatok
 •      štvrtok – Spomienka na všetkých verných zosnulých
 •      sobota – sv. Karola Boromejského, kňaza
 • V zimnom čase, ak nebude vyhlásené inak, budú večerné sv. omše na filiálkach posunuté o hodinu skôr (na 17:30).
 • Od 1. do 8. novembra sa môžu získať úplné odpustky v prospech duší v očisci; treba nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel pápeža Františka.

Aby ste mohli získať spomínané odpustky, budete mať možnosť sv. spovede:

 • SNP – ZŠ:
 • v pondelok od 15:30 do sv. omše
 • v utorok a štvrtok 6:30 – 7:00 (so sv. prijímaním)
 • v piatok od 16:30 do sv. omše (sv. prijímanie o 17:30)
 • SNP – CSS Bystričan:
 • v piatok od 8:00 do sv. omše, po nej prihlásených na izbách
 • Podmanín: v utorok 14:00 – 15:30
 • Praznov: v utorok 15:00 – 17:30
 •  Chorých budem spovedať po domoch:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15

 

 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   8:00

11:00

18:30 18:30 6:30 8:00

11:00

SNP – CSS Bystričan         9:00    
PODMANÍN   15:30 9:30 17:30     9:30
PRAZNOV   17:30 8:00 16:00     8:00

 

 • Pobožnosti na Spomienku na všetkých verných zosnulých na cintorínoch v Praznove a v Podmaníne budú vo štvrtok po sv. omšiach.
 • Prvopiatkové pobožnosti so svätým prijímaním na prvý piatok budú:
 • Podmanín o 16:30
 • Praznov o 18:00
 • V dňoch 9. – 11. novembra bude v Tescu na SNP prebiehať potravinová zbierka, v rámci ktorej zakúpenými potravinami môžete pomôcť deťom v Detskom charitnom dome v našej farnosti. Za vašu pomoc ďakujeme.
 • Tiež vyjadrujem vďaku za Vaše modlitby, pomoc a službu pre našu farnosť. V upratovaní kaplnky pokračujeme skupinou č. 1.
 • Po sv. omši si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok sviečku za nenarodené deti. Podporíte tým aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.
 • Pri odchode si môžete zadarmo zobrať časopis a pohľadnicu Fatima.

 

29. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • V sobotu je sviatok svätých apoštolov Šimona a Júdu. Sväté omše tento týždeň budú vo zvyčajnom čase s výnimkou Podmanína, kde bude v utorok o 17:00.
 • V noci z 28. na 29. októbra (budúci víkend) sa mení čas.
 • Odchod autobusu na letisko do Bratislavy zajtra ráno:
 • železničná stanica o 04:00
 • Tesco o 04:10
 • SNP (stará škola) o 04:15
 • Upozorňujem na kontrolu na letisku, ktorá (na rozdiel od Pána Boha) nič neodpustí, preto si ustrážte váhu a rozmery batožiny, aby Vám nevznikli zbytočné výdavky. Tiež si dajte pozor na ostré predmety (nemôžu byť v malej batožine) a tekutiny (tu sa ráta i zubná pasta, či pena na holenie), ktoré nesmú presiahnuť objem 100 ml a môžete mať so sebou maximálne 10 ks. Uterák a toaletné potreby budú v hotelovej izbe, nemusíte si ich brať.
 • Vás, ktorí zostávate, prosím o modlitby, aby nám Pán doprial požehnaný pobyt a šťastný návrat.
 • Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude možnosť zakúpiť si za dobrovoľný príspevok sviečky za nenarodené deti. Ich kúpou podporíte aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.
 • Na plagátoch si môžete pozrieť bližšie informácie o duchovnej obnove pre rozvedených, ktorí žijú po civilnom rozvode sami a tiež o modlitbovom stretnutí pre rozvedených a znovu zosobášených.
 • Po sv. omši je zbierka na misie; Pán Boh odplať za milodary.
 • Socha Panny Márie je zreštaurovaná; ďakujem všetkým, ktorí ste sa podieľali na jej obnove, alebo inak pomáhate farnosti. Nech Vám to Pán odmení svojím požehnaním.

 

28. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • Liturgický kalendár nastávajúceho týždňa:
 •      utorok – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
 •      streda – sv. Lukáša, evanjelistu
 •      o týždeň je Misijná nedeľa
 • 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete podrobnejšie informácie k iniciatíve. V našej Farnosti Svätej rodiny by sme sa mohli pridať k celosvetovej modlitbe ruženca tak, že v stredu večer o 18:30 sa budú v kaplnke predmodlievať túto modlitbu deti.
  Páter Pio povedal: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“
 • Účastníci farskej púte do Ríma, ktorí si ešte nevyzdvihli organizačné pokyny, nech si ich vezmú po sv. omši.
 • Členovia SSV si pri odchode vo vestibule môžu vyzdvihnúť kalendáre a podielové knihy.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť Michal Zdurienčík a Zuzana Plovuchová zo Zemianskeho Kvášova.
 • Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Spomienku na deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate, je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapálením sviečky a modlitbou. Originálnu symbolickú sviečku s logom kampane v sklenenom (4 €) alebo plastovom (1 €) prevedení si môžete zakúpiť od dobrovoľníkov Fóra života a podporiť tak aktivity a projekty ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia. Viac informácií nájdete na stránke: sviecka.forumzivota.sk.
 • Budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 

27. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • V stredu máme v našej Žilinskej diecéze sviatok výročia posviacky katedrálneho Chrámu Najsvätejšej Trojice.
 • Počas októbra sa v našej kaplnke spoločne modlíme ruženec každý deň. V utorky, stredy a štvrtky večer o 18:30 (!), v ostatné dni pred sv. omšami. Tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, môžu získať pri dodržaní zvyčajných podmienok úplné odpustky.
 • Účastníci farskej púte do Ríma si môžu po sv. omši vyzdvihnúť organizačné pokyny.
 • Po sv. omši bude mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše dary vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať.
 • Členovia SSV z farnosti Svätej rodiny, ktorí si nevyzdvihli kalendáre a podielové knihy v Kostole návštevy Panny Márie v meste, môžu si ich zobrať budúcu nedeľu tu v kaplnke po sv. omšiach. Nezabudnite na členský poplatok.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
 • Marek Kostelanský, Podmanín a Miroslava Kostelanská, Rozkvet
 • Michal Starosta, Trenčín a Anna Vavreková, SNP
 • Ján Behro, Zakvášov a Jana Šefarová, Rozkvet
 • Michal Zdurienčík a Zuzana Plovuchová zo Zemianskeho Kvášova
 • Ďakujem za Vašu ochotu pomáhať farnosti v rôznych službách. Tí, ktorí sa staráte o čistotu v kaplnke, prosím, aby ste upratovali v sobotu ráno po sv. omši. Spolu s lektormi sledujte rozpis na chodbe a dohodnite si prípadné zmeny.

 

25. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Spomienky a sviatky v nastávajúcom týždni:
 •      streda – sv. Vincenta de Paul, kňaza
 •      piatok – sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
 •      sobota – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
 • Pokiaľ nebude vyhlásené inak, sv. omše budú bývať nasledovne: https://svrodiny.fara.sk/bohosluzby/
 • V pondelok po večernej sv. omši pozývame otcov a starých otcov na modlitbové stretnutie do kaplnky ZŠ.
 • Rodičov prvoprijímajúcich detí prosím, aby budúcu nedeľu, 1.10., prišli do kaplnky 6. ZŠ na stretnutie:
 • tí, ktorých deti navštevujú 6. ZŠ, o 18:00
 • rodičia detí zo 7. ZŠ o 18:30
 • Znova ponúkame možnosť pre dospelých, ktorí ešte neboli na birmovke a majú záujem prijať túto sviatosť: využite príležitosť prijať sviatosť birmovania a prihláste sa do prípravy birmovancov.
 • Civilne rozvedení manželia, ktorí nežijú v ďalšom partnerskom zväzku, môžu požiadať o povolenie pristupovať k sviatostiam. Žiadosť o pristupovanie k sviatostiam sa podáva cez farára (resp. administátora) farnosti kánonického bydliska.
 • Počas októbra sa budeme v našej kaplnke spoločne modliť ruženec každý deň. V utorky, stredy a štvrtky večer o 19:30, v ostatné dni pred sv. omšami.
 • Po sv. omši bude zbierka na kňazský seminár. V mene predstavených i bohoslovcov vyjadrujem Pán Boh odplať.
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Peter Máťoš z Pov. Bystrice a Karolína Kvaššayová z Pov. Bystrice
 • Ďakujem za pomoc pri výzdobe a upratovaní kaplnky. Nasledujúci týždeň prosím skupinu č. 2. Všetkým vám prajem požehnané dni budúceho týždňa.

 

24. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      streda – sv. Ondreja Kima Taegona a spoločníkov, mučeníkov
 •      štvrtok – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
 •      sobota – sv. Pia z Pertrelciny, kňaza

Sväté omše v tomto týždni:

PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN   18:30       13:00
PRAZNOV       18:30     8:00
ZEMIANSKY KVÁŠOV             8:00

 

 • V pondelok po večernej sv. omši pozývame otcov a starých otcov na modlitbové stretnutie do kaplnky ZŠ.
 • Po sv. omši sa budú rozdávať:
 • deťom nové samolepky a tým, ktoré ešte nemajú slovníčky, aj tie
 • rodičom detí, ktoré pôjdu tento školský rok na 1. sväté prijímanie, prihlášky
 • birmovancom prihlášky na birmovku (aj prvákom, aj druhákom)
 • Dospelí, ktorí ešte neboli na birmovke a majú záujem prijať túto sviatosť, sa môžu takisto prihlásiť.
 • Na sviatok Ružencovej Panny Márie, 7. októbra, bude v našej farnosti Fatimská sobota, pri ktorej začne svoju činnosť ružencové bratstvo a bude odovzdaná zakladacia listina. Prosíme členov, aby prišli na túto pobožnosť.

Zároveň v tento deň diecézny biskup Mons. Tomáš Galis zasvätí v Rajeckej Lesnej Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pozývame Vás aj na túto slávnosť; kvôli zabezpečeniu autobusu je treba, aby ste sa prihlásili na papier na stolíku najneskôr do 1.10.

 • Vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí ste prispeli na stavbu nového farského Kostola Svätej rodiny. Spolu s filiálkami sa vyzbieralo 5 210, 40 € a okrem toho dary, ktoré ste venovali pri iných príležitostiach, boli 2 200 €. Bohuznámy kňaz daroval 4 000 €.

Zbierky na farský kostol a potreby farnosti budú každý mesiac; verím, že chápete ich opodstatnenie. Zároveň vzniká potreba vymenovať farskú ekonomickú radu; prosím, aby ste odporučili súcich kandidátov.

 • Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na kňazský seminár.
 • Aj tento rok pápežská nadácia ACN Slovensko prináša iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec. V takmer 70. krajinách sa deti 18. októbra 2017 o 9.00 h zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.Pridajme sa aj my k tejto modlitbe!
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Martin Tomana z Praznova a Milena Michalíková z Bodinej
 • Peter Máťoš z Pov. Bystrice a Karolína Kvaššayová z Pov. Bystrice
 • Ďakujem za pomoc pri výzdobe a upratovaní kaplnky. Nasledujúci týždeň prosím skupinu č. 1. Všetkým vám prajem požehnaný celý budúci týždeň.

 

23. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      utorok – Najsvätejšieho mena Panny Márie
 •      streda – sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
 •      štvrtok – Povýšenie Svätého Kríža, sviatok
 •      piatok – SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska
 •      sobota – sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

 

 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   11:00 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN   18:30     9:30 9:30
PRAZNOV       18:30 8:00   11:00
ZEMIANSKY KVÁŠOV       17:30     8:00

 

 • Napĺňajúc úmysel nášho diecézneho biskupa, Mons. Tomáša Galisa, zabezpečiť primeranejšiu duchovnú starostlivosť o dobro a spásu duší novozriadenej Farnosti Svätej rodiny v Považskej Bystrici, vďaka pomoci miestnych kňazov, môžeme od budúcej nedele v našej farskej kaplnke v 6. ZŠ mať dve nedeľné sv. omše. Tá druhá je určená predovšetkým pre rodiny s deťmi. Ak je pre niekoho ich prítomnosť rušivá, nech radšej príde na rannú sv. omšu o 8:00, aby sme predišli zbytočným konfliktným situáciám.

Všetky deti si môžu už po tejto sv. omši zobrať pri odchode slovníčky, do ktorých si každú nedeľu nalepia samolepku a tie, ktoré už boli na 1. svätom prijímaní, dostanú nálepky aj na prvé piatky.

Mládež a dospelí dostanú po sv. omši obrázok s vyobrazením Svätej rodiny, ktorá bude po návrate z Ríma umiestnená vo farskej kaplnke. Modlitbu za naše rodiny na zadnej strane sa budeme spoločne modliť po sv. omšiach.

 • V piatok, na Sedembolestnú Pannu Máriu, uzatvárame prihlasovanie na púť do Ríma. Prosím prihlásených, aby sa zastavili s OP kvôli doplneniu údajov. Keďže v cene nie je zahrnuté cestovné poistenie, pre záujemcom budeme vybavovať skupinové za 1,16 € za osobu a deň (5,80 €).
 • Filiálka Praznov Vás pozýva na hodovú slávnosť budúcu nedeľu o 11:00 hod. Slávnostnú sv. omšu s novokňazským požehnaním bude celebrovať dp. Juraj Hvolka, konštiansky kaplán.
 • Aktuálne farské oznamy môžete sledovať na webovej stránke: svrodiny.fara.sk, na ktorú sa budú postupne dopĺňať ďalšie informácie ohľadom sviatostí a života farnosti. Prihlášky na 1. sväté prijímanie a birmovku budeme rozdávať budúcu nedeľu po sv. omšiach.
 • MÚ Pov. Bystrica a OR PZ v Pov. Bystrici upozorňujú zvlášť starších občanov na podvodníkov, ktorí sa predstavujú ako lekár, alebo pracovník nemocnice, kde má ležať ich zranený príbuzný a pýtajú nie malú finančnú hotovosť. Ak by ste sa dostali do styku s týmito páchateľmi, je potrebné ihneď kontaktovať políciu na linke 158, a to aj v nočných hodinách. Zdôrazňujeme, že v prípade dopravnej nehody o zranení vyrozumieva vždy Policajný zbor, nie nemocnica.
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Martin Zelenka z Pov. Bystrice a Jana Pilárová z Pov. Bystrice
 • Milan Gardian z Praznova a Andrea Backová zo Zakvášova
 • Martin Tomana z Praznova a Milena Michalíková z Bodinej
 • Peter Máťoš z Pov. Bystrice a Karolína Kvaššayová z Pov. Bystrice
 • Ďakujem za upratovanie kaplnky. Na konci tohto týždňa opäť prosím o túto službu skupinu č. 6.
 •  Vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať vám všetkým, ktorí ste pomáhali pri príprave a dôstojnom priebehu sv. omše vonku; okrem mnohých ďalších: pútnickému miestu – farnosti Višňové pri Žiline, odkiaľ máme zapožičanú relikviu; farnosti Považská Bystrica – Rozkvet, mestu Považská Bystrica.

22. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      utorok – sv. Matky Terezy z Kalkaty
 •      štvrtok – sv. Košických mučeníkov
 •      piatok – Narodenie Panny Márie

Sväté omše v tomto týždni:

PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 11:00
PODMANÍN   18:30       9:30
PRAZNOV       18:30     8:00
ZEMIANSKY KVÁŠOV             8:00
 • Nedeľná sv. omša na sídlisku SNP o týždeň (10.9.) bude vonku na mieste budúceho farského Chrámu Svätej rodiny. Obetovaná bude za požehnanú stavbu kostola, za rodiny a všetkých obyvateľov našej mladej farnosti. Na letákoch, ktoré dostanete do schránok, nedopatrením nie je uvedený čas; samozrejme bude vo zvyčajnom čase o 11:00 hod. Po svätej omši bude, so súhlasom biskupského úradu, zbierka na nový kostol. Za Vaše milodary už teraz vyjadrujeme úprimné Pán Boh odplať. Nácvik piesní, na ktorý pozývame najmä mládež a birmovancov, bude dnes o 18:30 v školskej kaplnke.
 • Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje deťom kvalitné a zaujímavé texty, ako aj materiály na podporu čítania s porozumením.
  Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky:rebrik.sk
 • Mariánske púte budúci víkend v našej diecéze budú v Dubnici nad Váhom (v sobotu o 18:00 tam celebruje sv. omšu žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis) a v Rajeckej Lesnej. Programy pútí sú na plagátoch.

 

 • Sviatosť manželstva chcú uzavrieť:
 • Lukáš Kresáň, Hliny a Mária Minarčíková z Prečína,
 • Daniel Bednár zo SNP a Soňa Kantoríková z Orlového,
 • Martin Zelenka zo SNP a Jana Pilárová z Rozkvetu,
 • Ľubomír Ištok a Adriana Hrkotová zo SNP,
 • Milan Gardian z Praznova a Andrea Backová zo Zakvášova
 • Pán nech odplatí každú Vašu pomoc a službu pre naše farské spoločenstvo; osobitne ďakujem za pranie a žehlenie darovaných miništrantských odevov, prípravu sv. omše budúcu nedeľu (aj všetkých ostatných), prácu na farskej internetovej stránke (www.svrodiny.fara.sk) a upratovanie kaplnky. Na rade je skupina č. 6.

 

 

21. nedeľa v období cez rok 2017

 

 • Liturgické spomienky a sviatky v nastávajúcom týždni:

pondelok – sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

utorok – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

 • Nezabudnite na svätú spoveď v prvopiatkovom týždni:

– SNP – ZŠ:  v pondelok od 17:30 do sv. omše

v utorok a štvrtok o 6:30 (so sv. prijímaním)

v stredu a v sobotu od 6:00 do sv. omše

v piatok od 16:00 do sv. omše

– SNP – CSS Bystričan:

 v sobotu od 14:00 do sv. omše, po nej prihlásených na izbách

– Podmanín:   v utorok od 16:30; sv. prijímanie o 17:30

– Praznov:      vo štvrtok od 16:30; sv. prijímanie o 17:30

 • Chorých, ktorých treba prihlásiť na papier na stolíku, budem spovedať po domoch:

– Praznov: vo štvrtok od 8:45

– Podmanín: vo štvrtok od 10:00

– sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15

 • Sväté omše v tomto týždni:
  PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
  SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 11:00
  SNP – CSS Bystričan           15:00  
  PODMANÍN   18:30         9:30
  PRAZNOV       18:30     8:00
  ZEMIANSKY KVÁŠOV             8:00
 • Bohoslužby slova so svätým prijímaním na prvý piatok budú:

– Podmanín o 15:30

– Praznov o 18:00

 • Na prvý piatok v mesiaci bude svätá omša obetovaná za dobrodincov             a podporovateľov stavby farského kostola a za ich rodiny. Po svätej omši bude krátka adorácia s eucharistickým požehnaním.
 • 10. septembra bude sv. omša o 11:00 slávená na pozemku, kde by mal stáť náš farský Kostol Svätej rodiny. Obetovaná bude za požehnanú stavbu chrámu, za rodiny a všetkých obyvateľov našej novej farnosti. Prinesieme základný kameň kostola a relikviu sv. pápeža Jána Pavla II., ktorý ho pred 27 rokmi požehnal. Mládež, ktorá by mohla pomôcť so spevom, hraním na nejaký nástroj, alebo pri príprave, pozývame na nácvik v stredu o 18:30 do kaplnky na SNP.
 • Vďaka vašej ochote sa podarilo vytvoriť dve modlitbové spoločenstvá živého ruženca. Vás, ktorí ste sa zapísali, ale i všetkých ostatných pozývame na Fatimskú sobotu (sv. omša a modlitba ruženca spojená s meditáciou o tajomstvách) do kaplnky ZŠ tento týždeň o 6:30. Po nej bude organizačné stretnutie členov ružencového bratstva.
 • Ďakujem za pomoc pri výzdobe a upratovaní bohoslužobných priestorov. Tento týždeň prosíme o túto službu skupinu č. 5. Mená sú vyvesené na dverách, čas upratovania (piatok, sobota) si dohodnite medzi sebou v skupine.
 • Pozývame nielen mužov na ôsmu diecéznu Púť mužov, ktorá má opäť zaujímavý program a bude v nedeľu 3. 9. 2017 v pútnickom mariánskom areáli vo Višňovom pri Žiline. Podrobnejšie informácie o programe sú na plagáte.
 • Pán Boh nech odplatí Vašu pomoc, modlitby, milodary a všetkých nech požehná svojím pokojom.