10. NEDEĽA CEZ ROK 2018 (10. jún)

 • Liturgický kalendár:
 •    pondelok – sv. Barnabáša, apoštola
 •    streda – sv. Antona Paduánskeho, kňaza
 • Deti, po sv. omši sa budú zbierať slovníčky, do ktorých ste zbierali samolepky počas školského roka. Tí najusilovnejší pôjdu na výlet, ostatných čakajú odmeny.
 • Sviatosť manželstva chcú uzavrieť:
 • Peter Knánik (Bratislava) a Alena Gardianová (Praznov)
 • Patrik Belica (Ješkova Ves) a Monika Gardianová (Podmanín)
 • Miroslav Kvaššay (Domaniža) a Júlia Kasajová (SNP)
 • Detský charitný dom na SNP pozýva na podujatie Detská cukráreň, ktoré sa uskutoční dnes od 9:30 do 19:00. Viac informácií na plagáte.
 • Po sv. omši je zbierka na potreby farnosti. Pán Boh nech odplatí vašu podporu.
 • Diecézna charita Žilina vyhlasuje po deviaty krát tradičnú zbierku školských pomôcok, ktorá trvá od 1. júna do 31. augusta 2018. Používané, ale stále funkčné školské pomôcky je možné odovzdať na niektorom zbernom mieste. Po 31. auguste 2018 budú vyzbierané pomôcky distribuované do viacpočetných rodín, rodín v núdzi, alebo rodín s nepravidelným príjmom niektorého z rodičov. Zberné miesto v Považskej Bystrici je v Detskom charitnom dome na SNP (pondelok – piatok v čase 8:00 – 16:00 hod.)
 • Aj tento týždeň ďakujem za upratovanie kaplnky; na rade je skupina č. 6

 

9. NEDEĽA CEZ ROK 2018 (3. jún)

 • Liturgické sviatky v nastávajúcom týždni:
 •    piatok – Najsvätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť
 •    sobota – Nepoškvrneného srdca Panny Márie
 • Deti, prineste najneskôr do budúcej nedele slovníčky, do ktorých ste zbierali samolepky počas školského roka, aby sme mohli vyhodnotiť a odmeniť vašu aktivitu. Môžete ich priniesť aj na hodinu náboženstva.
 • V zmysle príslušných predpisov Kódexu kánonického práva a noriem diecézneho biskupa boli vo Farnosti Považská Bystrica – Svätej rodiny vymenované farské rady:
 • FARSKÁ PASTORAČNÁ RADA: Katarína Jurkovičová, Zuzana Uhliarová, Kristína Grejtáková, Elena Kocmánková, Eduard Janíček, sestra Klára, Roman Červenec, Michal Červenec, Štefan Francisty, Ján Šaradin, Jarmila Trnovcová.
 • FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA: Daniela Janíčková, Jozef Jurkovič, Andrej Kostelanský, Rastislav Sovík, Jozef Svorada.
 • Sviatosť manželstva chcú uzavrieť:
 • Michal Gardian (SNP) a Karolína Kostelanská (Podmanín)
 • Patrik Belica (Ješkova Ves) a Monika Gardianová (Podmanín)
 • Miroslav Kvaššay (Domaniža) a Júlia Kasajová (SNP)
 • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a samotného slávenia sviatku Božieho Tela a včerajšej birmovky v našej farnosti.
 • Detský charitný dom na SNP pozýva na podujatie Detská cukráreň, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 10. júna, od 9:30 do 19:00. Viac informácií na plagáte.
 • Budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti.
 • O upratanie kaplnky tento týždeň prosím skupinu č. 5

 

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 2018 (27. máj)

 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Po sv. omši na SNP bude eucharistická procesia; oltáriky pripravia:
 • sídliská SNP a Hliny
 • Podmanín
 • Praznov
 • Zemiansky Kvášov
 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 18:30 6:30 8:00

11:00

SNP – CSS Bystričan 9:00
PODMANÍN 18:30 17:15 10:00

BIRMOVKA

9:30
PRAZNOV 16:00 8:00

 

 • Prijmite pozvanie na svätú spoveď v prvopiatkovom týždni:
 • SNP – ZŠ: v pondelok od 17:30 do sv. omše

v utorok a štvrtok o 6:30 – 7:00 (so sv. prijímaním)

v stredu od 6:00 do sv. omše

v piatok od 16:30 do sv. omše (sv. prijímanie o 17:00)

 • SNP – CSS Bystričan:

v piatok od 8:00 do sv. omše, po nej prihlásených na izbách

 • Podmanín: v utorok od 16:30; sv. prijímanie o 17:30
 • Praznov: vo štvrtok od 14:00 do sv. omše

Chorých budem spovedať po domoch:

 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15
 • Prvopiatková pobožnosť so svätým prijímaním na prvý piatok bude v Podmaníne o 16:30.
 • Na prvý piatok bude svätá omša obetovaná za dobrodincov a za ich rodiny. Po svätej omši bude krátka adorácia s eucharistickým požehnaním. Po nej bude sv. spoveď pre birmovancov a ich príbuzných.
 • Fatimská pobožnosť bude tento mesiac pred omšou v sobotu.
 • Birmovanci, ste srdečne pozvaní:
 • pondelok: SNP o 18:30 – sv. omša s nácvikom piesní, po nej opravné skúšky
 • utorok: Podmanín o 18:30 – sv. omša s liturgickým nácvikom
 • piatok: SNP o 18:30 – sv. omša, po nej vysluhovanie sviatosti zmierenia
 • sobota: Podmanín o 10:00 – birmovka – do kostola pred začiatkom slávnosti pôjdu iba birmovanci s birmovným rodičom. Po liturgickom sprievode môžu zaujať voľné miesta ostatní.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
 • Dominik Tomáš, Ostrava a Michaela Kostelanská, Podmanín
 • František Ďurnek, SNP a Ivana Juršová, Stred
 • Michal Gardian, SNP a Karolína Kostelanská, Podmanín
 • V upratovaní kaplnky pokračujeme skupinou č. 4. Ďakujem za Vašu ochotu, modlitby a pomoc pre farnosť. Nech Vám to Pán odplatí svojím požehnaním.

 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 2018 (20. máj)

 • Liturgický kalendár v tomto týždni:
 •    pondelok – Panny Márie, Matky Cirkvi (na Slovensku novozavedená spomienka)
 •    štvrtok – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
 •    sobota – sv. Filipa Neriho, kňaza
 •    nedeľa – Najsvätejšej Trojice
 • V piatok po sv. omši pozývame mamy a staré mamy na modlitby matiek. Pondelkové večery zase patria modlitbám otcov.
 • V sobotu, 26. mája, o 14:00 budú mať v kaplnke na SNP svoje popoludnie birmovanci – druháci. Duchovno-zábavný program zahŕňa skúšky z katechizmu a sv. omšu. Prosím, v týždni pred birmovkou počítajte s nácvikmi a stretnutiami, tie sa vyhlásia budúcu nedeľu. V piatok, 1. júna, bude po večernej sv. omši spoveď pre birmovancov a ich príbuzných. Birmovka bude v sobotu, 2. júna, o 10:00 v Kostole sv. Jozefa robotníka v Podmaníne. Prosím, rešpektujte pokyny usporiadateľov ohľadom parkovania a vstupu do kostola, kde môžu byť len birmovanci s birmovným rodičom.
 • Dnes po sv. omši bude zbierka na katolícke masmédiá.
 • Oznamujeme, že sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
 • Dominik Tomáš z Ostravy, syn Dušana a Moniky a Michaela Kostelanská z Podmanína, dcéra Jozefa a Evy, r. Ivaničovej
 • František Ďurnek z Pov. Bystrice, syn Leonarda a Marty, r. Laščekovej a Ivana Juršová z Pov. Bystrice, dcéra Jozefa a Márie, r. Bednárovej.
 • Ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali pri príprave a priebehu slávností prvých svätých prijímaní v našej farnosti (Podmaníncom, sestričkám, animátorkám, spevákom a rodičom). Modlime sa za deti, aby vytrvali v Božej milosti.
 • Na plagátoch si môžete pozrieť informácie o púti do Rajeckej Lesnej, festivale LUMEN a o konferencii zdravotníckej etiky a bioetiky v Nitre.
 • O upratanie kaplnky tento týždeň prosím skupinu č. 3.

 

 

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 2018 (13. máj)

 • V pondelok je sviatok sv. apoštola Mateja a budúcu nedeľu je Slávnosť zoslania Ducha Svätého.
 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN 18:30 9:30
PRAZNOV 18:30 8:00

 

 • Budúcu sobotu, 19.5., putujeme do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Z tohto dôvodu bude májová pobožnosť a novéna k Duchu Svätému v tento deň ráno pred sv. omšou.
 • Odchody autobusov:
 • autobus č. 1: zhorenisko Molimatu o 12:00
 • autobus č. 2: Praznov, kostol o 11:45

Podmanín, konečná o 11:55

Považská Bystrica, konečná 3-ky o 12:00

 • O týždeň v nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá.
 • Ďakujem i za ochotu upratovať kaplnku; tento týždeň je na rade skupina č. 2.

 

 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 2018 (6. máj)

 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok NANEBOVSTÚPENIA PÁNA .
 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN 18:30 17:15 8:00

9:30

PRAZNOV 16:00 8:00

 

 • Slávnosť 1. svätého prijímania pre žiakov 7. ZŠ bude budúcu nedeľu (13. mája) o 9:30 v Podmaníne. Spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v sobotu o 8:00 v kaplnke na SNP. Nácvik liturgie bude v utorok o 18:15 v Podmaníne.
 • Po svätej omši bude zbierka pre potreby farnosti. Pán Boh zaplať za vašu podporu.
 • Májové pobožnosti budú bývať pred večernou sv. omšou; inak o 18:30 v kaplnke na SNP.
 • V piatok začína novéna k Duchu Svätému (odporúčame zvlášť pre birmovancov, ich rodičov a animátorov). Budeme sa ju modliť pri májových pobožnostiach.
 • O upratanie kaplnky prosím tento týždeň skupinu č. 1, čas si dohodnite, prosím, po spovedi.

 

 

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 2018 (29. apríl)

 • Vo štvrtok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.
 • Prijmite pozvanie na svätú spoveď v prvopiatkovom týždni:
 • SNP – ZŠ: v pondelok od 17:30 do sv. omše

v utorok a štvrtok o 6:30 – 7:00 (so sv. prijímaním)

v stredu od 6:00 do sv. omše

v piatok od 15:30 do sv. omše (sv. prijímanie o 17:00)

 • SNP – CSS Bystričan: v piatok od 8:00 do sv. omše, po nej prihlásených na izbách
 • Podmanín: v utorok od 16:30; sv. prijímanie o 17:30
 • Praznov: vo štvrtok od 16:30; sv. prijímanie o 17:30
 • Chorých budem spovedať po domoch:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15
 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 6:30 8:00

11:00

SNP – CSS Bystričan 9:00
PODMANÍN 18:30 11:00 8:00

9:30

PRAZNOV 18:30 8:00

 

 • Prvopiatková pobožnosť so svätým prijímaním bude v Podmaníne o 16:30.
 • V sobotu po sv. omši v kaplnke na sídlisku bude Fatimská pobožnosť.
 • Pozývame vás na hody v Podmaníne v sobotu, 5. mája. Slávnostná sv. omša bude o 11:00 hod., program na ihrisku o 14:00.
 • Slávnosť 1. svätého prijímania pre žiakov 6. ZŠ bude budúcu nedeľu o 9:30 v Podmaníne. Spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v sobotu o 8:00 v kaplnke na SNP. Nácvik liturgie bude v utorok o 18:15 v Podmaníne.
 • Budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby farnosti.
 • Májové pobožnosti budú bývať pred večernou sv. omšou; inak o 18:30 v kaplnke na SNP.
 • V upratovaní kaplnky nasleduje skupina č. 7, čas si dohodnite, prosím, po spovedi. Ďakujem za Vašu ochotu, modlitby a pomoc pre farnosť; dnes osobitne za žalúzie v kaplnke. Nech Vám to Pán odplatí svojím požehnaním.

 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 2018 (22. apríl)

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

 • Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera. Po sv. omši je zbierka na seminár, v mene bohoslovcov a predstavených vyjadrujem Pán Boh zaplať.
 • Hodová sv. omša v kostolíku sv. Juraja v Zemianskom Kvášove bude budúcu nedeľu, 29. apríla, o 11:15.
 • Hody v Podmaníne budú tento rok v sobotu, 5. mája, o 11:00 hod.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Lukáš Gardian, syn Jozefa a Dagmary, r. Briestenskej, bývajúci na Rozkvete a Miroslava Gardianová, dcéra Antona a Evy, r. Šaradínovej, bývajúca v Praznove.
 • O upratovanie kaplnky prosím tento týždeň skupinu č. 6

 

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 2018 (15. apríl)

 • Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. V piatok po sv. omši bude adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania; pozývame všetkých, osobitne birmovancov a mládež.
 • Na plagátoch môžete sledovať pozvánky na púte a iné akcie; ste srdečne pozvaní. Osobitne pripomíname púť k sv. Jánovi Pavlovi II. vo Višňovom 22. apríla 2018, v Nedeľu Dobrého Pastiera, ktorá je spojená aj s Púťou rodičov kňazov. Tí sú pozvaní na slávnostný obed po sv. omši. Treba však vopred ohlásiť svoju účasť na tel. číslo:  0903 / 364 565.
 • Slávnosti Prvého Svätého prijímania v našej farnosti budú 6. mája (6. ZŠ) a 13. mája (7. ZŠ) o 9:30 v Kostole sv. Jozefa robotníka v Podmaníne. V utorok pred slávnosťou bude v Podmaníne o 18:15 nácvik a v sobotu o 8:00 spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných. Predpokladá sa, že krstné sviece máte od krstu, preto nové nemusíte kupovať.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Lukáš Gardian, syn Jozefa a Dagmary, r. Briestenskej, bývajúci na Rozkvete a Miroslava Gardianová, dcéra Antona a Evy, r. Šaradínovej, bývajúca v Praznove.
 • Úprimne ďakujem za vaše modlitby a pomoc pre farnosť. V upratovaní kaplnky pokračuje skupina č. 5

 

 

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 2018 (8. apríl)

 • Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva; popoludní o 15:00 bude v kaplnke pobožnosť, pri ktorej môžete získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očisci.
 • Zajtra je slávnosť Zvestovania Pána.
 • Pokiaľ nebude vyhlásené inak, sv. omše v letnom čase budú:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN 18:30 9:30
PRAZNOV 18:30 8:00
SNP – CSS 9:00

(PRVÝ PIATOK

V MESIACI)

 

 • V sobotu, 19. mája, budeme putovať do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, kde bude požehnaná monumentálna socha Panny Márie – najväčšia v strednej Európe. Odchod bude o 12:00 od Molimatu a poplatok za autobus je 2,- €. Prihlásiť sa môžete na papier na stolíku.
 • Po sv. omši máme mesačnú zbierku pre potreby farnosti. Za vašu podporu úprimne ďakujem. Tiež ďakujem za upratovanie kaplnky; nasleduje skupina č. 4

 

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

2018 (1. apríl)

 • Nech Pán odmení a požehná všetkých vás, ktorí ste sa počas pôstneho obdobia a týchto dní zapojili do pobožností krížových ciest (vďaka birmovancom, ich animátorom, sestre Kláre a všetkým ostatným), upratovania a výzdoby kaplnky, prípravy Božieho hrobu, spevu pašií, liturgie Veľkonočného trojdnia, poklony pri Božom hrobe, miništrovania, či iných liturgických služieb, alebo ste pomocou, či finančne prispeli k tomu, aby sme mohli dôstojne prvýkrát sláviť v našej farnosti Svätej rodiny veľkonočnú liturgiu. Celkom osobitná vďaka patrí kostolníkom, miništrantom a organistom.
 • Obdobie 50-tich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ako jedna „veľká nedeľa“
 • Sväté omše vo veľkonočnej oktáve:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 8:00

11:00

18:30 6:30 18:30 18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN 9:30 9:30
PRAZNOV 8:00 8:00
SNP – CSS 9:00

 

 • Veľkonočné sv. prijímanie sa bude chorým prinášať domov tento týždeň:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15
 • V sobotu bude po sv. omši Fatimská pobožnosť.
 • O týždeň v nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby farnosti. Za milodary vyjadrujem Pán Boh odplať.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Peter Krúpa, syn Petra a Jany, r. Malinovskej, bývajúci na Hlinách 1410/2 a Patrícia Harazimová, dcéra Tomáša a Ireny, r. Šandorovej, bývajúca na Hlinách.

 

Kvetná nedeľa 2018 (25. marec)

 • Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty dnes o 15:00. Dramatizovaná krížová cesta začne pred kostolom Návštevy Panny Márie a pokračovať bude ku kostolu sv. Heleny na Rozkvete.
 • Na Veľký piatok sa budeme modliť krížovú cestu na sídlisku SNP. Stretneme sa o 9:00 na pozemku, kde by mal stáť Kostol Svätej rodiny (pred „Starou školou“ – MOLIMAT).
 • Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Nezabudnime na hladový aj mäsitý pôst na Veľký piatok; odporúča sa predĺžiť ho až do Veľkonočnej vigílie. Sväté omše a obrady Veľkonočného trojdnia budú nasledovne:

 

PON UTO STR ZELENÝ

ŠTVRTOK

VEĽKÝ

PIATOK

BIELA

SOBOTA

NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 18:30 6:30 18:30 15:00 19:30 8:00

11:00

PODMANÍN 18:30 15:00 9:30
PRAZNOV 18:30 15:00 8:00

 

 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Peter Krúpa, syn Petra a Jany, r. Malinovskej, bývajúci na Hlinách 1410/2 a Patrícia Harazimová, dcéra Tomáša a Ireny, r. Šandorovej, bývajúca na tej istej adrese.
 • Prosím o pomoc pri upratovaní kaplnky pred veľkonočnými sviatkami zajtra – v pondelok o 9:00. Všetci ste vítaní; vopred ďakujem.

 

5. pôstna nedeľa 2018 (18. marec)

 • Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť dnes o 17:30 so seniormi a chorými; v piatok o 17:45 s birmovancami a budúcu nedeľu spolu s farnosťami v Považskej Bystrici: na Kvetnú nedeľu začne dramatizovaná krížová cesta o 15:00 pred kostolom Návštevy Panny Márie a pokračovať bude ku kostolu sv. Heleny na Rozkvete.
 • V pondelok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a o týždeň je Kvetná nedeľa (Nedeľa utrpenia Pána) – na sv. omše v nedeľu si môžete priniesť bahniatka, ktoré sa budú požehnávať.
 • Pripomínam spoločnú sv. spoveď pred najväčšími kresťanskými sviatkami – Veľkou nocou. V našej Farnosti Svätej rodiny sa bude spovedať v tomto týždni:
 • 20.3. (utorok): 15:30 – 17:00  Podmanín, Praznov
 • 23.3. (piatok): 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 SNP
 • 24.3. (sobota): 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 SNP
 • Z dôvodu vysluhovania sviatosti zmierenia v dekanáte budú tento týždeň zmenené sv. omše na filiálkach:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB KVETNÁ NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN 6:30 9:30
PRAZNOV 6:30 8:00

 

 • Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy –„Kvetný víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 24. 3. a 25. 3. 2018. Na Kvetný víkend je potrebné vopred sa zaregistrovať cez facebook. Program víkendu a podrobnejšie informácie budú uvedené na facebooku.
 • Po sv. omši bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. V mene biskupského úradu vyjadrujem Pán Boh odplať.
 • Estetizáciu kaplnky má na starosti tento týždeň skupina č. 1. Ďakujem všetkým, ktorí sa starajú o zútulnenie týchto priestorov, alebo inak pomáhajú farnosti.

 

 

4. pôstna nedeľa 2018 (11. marec)

 • Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty. Dnes o 17:30 sa budú predmodlievať deti, budúcu nedeľu v rovnakom čase seniori a chorí a v piatok o 17:45 ďalšia skupina birmovancov
 • Dnes po krížovej ceste bude v kaplnke na SNP stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:
 • ZŠ – 18:15
 • ZŠ – 18:45

Prosím, prineste si so sebou aj slovníčky so samolepkami.

 • Pokánie, ktoré praktizujeme v 40-dňovom pôstnom období, by malo byť zavŕšené dobrou spoveďou, aby sme mohli byť účastní na veľkonočných tajomstvách s čistým srdcom. Preto naliehavo pozývam, pripomínajúc zákon a tradíciu Cirkvi, aby ste pristúpili k sviatosti pokánia. V našej Farnosti Svätej rodiny sa bude spovedať:
 • 3. (utorok): 15:30 – 17:00  Podmanín, Praznov
 • 3. (piatok): 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 SNP
 • 3. (sobota): 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 SNP
 • V CSS Bystričan budeme spovedať vo štvrtok, 15. marca od 9:00.
 • Fórum života v spolupráci so Žilinskou diecézou a Farnosťou Rajecká Lesná pozýva v sobotu 17. marca 2018 na Púť za život do Baziliky Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej. Podujatím sa oficiálne začína tohtoročná kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Bližšie informácie sú na plagáte a: www.25marec.sk.
 • Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy- „Kvetný víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 24. 3. a 25. 3. 2018. Na Kvetný víkend je potrebné vopred sa zaregistrovať cez facebook. Program víkendu a podrobnejšie informácie budú uvedené na facebooku.
 • Naša diecéza pripravila v rámci duchovnej prípravy na Svetové stretnutie rodín 2018 súťaž pre rodiny našej diecézy so zaujímavými cenami. Viac informácií sa dozviete na diecéznej stránke alebo v časopise Naša Žilinská diecéza.
 • Po sv. omši bude zbierka pre potreby farnosti. Vaše milodary nech Pán mnohonásobne odplatí! Rovnako nech odmení aj každú vašu pomoc vo farnosti; okrem iných i upratovanie kaplnky. O túto službu tento týždeň prosím skupinu č. 7.
 • O týždeň bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. V mene biskupského úradu vyjadrujem Pán Boh odplať.

 

3. pôstna nedeľa 2018 (4. marec)

 • Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty. Dnes o 17:30 sa budú predmodlievať farníci z Praznova, budúcu nedeľu v rovnakom čase deti, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie a v piatok o 17:45 ďalšia skupina birmovancov.
 • Budúcu nedeľu po krížovej ceste bude v kaplnke na SNP stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:
 • 6. ZŠ – 18:15
 • 7. ZŠ – 18:45

Prosím, prineste si so sebou aj slovníčky so samolepkami.

 • O týždeň bude zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary, rovnako i za modlitby a pomoc úprimne ďakujem.
 • Rovnako ďakujem i za upratovanie kaplnky; tento týždeň skupine č. 6.

 

 

2. pôstna nedeľa 2018 (25. február)

 • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový v mesiaci marec. Príležitosť na spoveď bude:
 • SNP – ZŠ:
 • v pondelok od 17:30 do sv. omše
 • v utorok a štvrtok o 6:30 – 7:00 (so sv. prijímaním)
 • v stredu od 6:00 do sv. omše
 • v piatok od 16:00 do sv. omše (sv. prijímanie o 17:00)
 • SNP – CSS Bystričan:
 • v piatok od 8:00 do sv. omše (nevládnych na izbách budeme spovedať 15. marca)
 • Podmanín: v utorok od 16:00
 • Praznov: vo štvrtok od 16:00

 

 • Chorých budem spovedať po domoch:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15

PRE CHORÝCH TO BUDE ZÁROVEŇ SPOVEĎ PRED VEĽKOU NOCOU. PROSÍM, PRIHLÁSTE SVOJICH NEVLÁDNYCH PRÍBUZNÝCH NA PAPIER NA STOLÍKU NAJNESKÔR DO STREDY.

 • Prvopiatkové pobožnosti so svätým prijímaním na prvý piatok budú:
 • Podmanín o 15:30 !!!
 • Praznov o 18:00
 • Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty. Za túto pobožnosť môžete získať úplné odpustky. Dnes o 17:30 sa budú predmodlievať farníci z Podmanína, budúcu nedeľu v rovnakom čase filiálka Praznov a v piatok o 17:45 ďalšia skupina birmovancov.
 • Dnes po krížovej ceste, o 18:30, bude v kaplnke na SNP stretnutie rodičov tých birmovancov, ktorí budú birmovaní tento rok.
 • V sobotu po sv. omši bude Fatimská pobožnosť, po ktorej si členovia ružencového bratstva vymenia tajomstvá ruženca.
 • V mene Diecéznej charity ďakujem za vašu pomoc pre núdznych, ktorá bola v rámci zbierky minulý týždeň 985, 76 €.
 • V upratovaní kaplnky nasleduje skupina č. 5. Ďakujem za vašu aktívnu pomoc vo farnosti i za modlitby. Prosím, zahrňte do svojich modlitieb i duchovnú obnovu birmovancov budúci víkend.

 

 

1.pôstna nedeľa 2018 (18. február)

 • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, obsahom ktorých je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 • Pozývame Vás počas pôstu na pobožnosť krížovej cesty:

– V kaplnke na SNP:

 • v piatok o 17:45 (birmovanci)
 • v nedeľu o 17:30 (2. pôstnu nedeľu sa modlia veriaci z Podmanína)

– Podmanín:

 • v utorok o 16:45
 • v piatok o 17:00
 • v nedeľu o 14:00

– Praznov:

 • v piatok o 17:00
 • v nedeľu o 14:00

Kto sa pomodlí pobožnosť krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

 • Pápež František vyhlásil na 23. február Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete:

„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára, v piatok Prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu.

Dôrazne apelujem, aby sme aj my počúvali toto volanie [ubiedených a skľúčených], a každý si vo svojom svedomí pred Bohom položme otázku: «Čo môžem urobiť pre pokoj ja?» Celkom isto sa môžeme modliť, ale nielen to. Každý môže konkrétne povedať «nie» násiliu, nakoľko záleží od neho. Pretože víťazstvá dosiahnuté násilím sú falošné víťazstvá; zatiaľ čo pracovať pre pokoj prospieva všetkým!“

(z príhovoru Svätého otca Františka 4. februára 2018)

 • Rodičov birmovancov, ktorí pôjdu na birmovku tento rok, pozývam na stretnutie o týždeň, v nedeľu (25.2.) o 18:30 do kaplnky na SNP.
 • Po sv. omši bude zbierka na charitu. Pán Boh odplať za vaše dary.
 • O upratanie kaplnky prosím tento týždeň skupinu č. 4 a ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na tom, aby sme sa tu cítili príjemne.

 

 

6. nedeľa v cezročnom období 2018 (11. február)

 

 • V nastávajúcom týždni začíname Popolcovou stredou Pôstne obdobie, počas ktorého má každý veriaci 40 dní hojnejšie konať skutky pokánia (modlitba a čítanie Božieho slova, pôst, almužna) a tak sa pripravovať na slávenie Veľkej noci.
 • Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v kaplnke na SNP v piatok o 17:45 (birmovanci) a v nedeľu o 17:30 (jednotlivé skupiny; o týždeň to budú rodiny). Kto koná túto pobožnosť, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO

POPOLCOVÁ

STREDA

ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 18:30 18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN 17:30 17:15 9:30
PRAZNOV 16:00 17:30 8:00

 

 • 14. februára si Žilinská diecéza pripomína 10. výročie vzniku. Pripomeňme si, že ju zriadil v rámci zreorganizovania územného usporiadania diecéz na Slovensku pápež Benedikt XVI. a za prvého žilinského biskupa vymenoval Mons. Tomáša Galisa. Spomeňme si na neho, i na celú našu diecézu, najmladšiu na Slovensku, vo svojich modlitbách.
 • Po sv. omši bude zbierka pre potreby farnosti. Nech Pán odmení každý váš milodar.
 • Ďakujem tým, ktorí upratujú kaplnku. Tento týždeň prosím skupinu č. 3.
 • O týždeň bude zbierka na charitu.

 

 

5. nedeľa v cezročnom období 2018 (4. február)

 

 • Budúcu nedeľu je 26. svetový deň chorých. Pri sv. omšiach budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých tým, ktorí sa pre chorobu alebo starobu začínajú ocitať v nebezpečenstve a ktorí nezotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu (tzn. prijímajú Eucharistiu).
 • Pripomíname, že príbuzní chorých sa majú postarať, aby chorí boli vo vhodnom čase touto sviatosťou posilnení (kán. 1001 CIC), preto prosíme, aby ste priviedli vašich blízkych na sv. omšu.
 • Manželské páry pozývame pri príležitosti národného týždňa manželstva prežiť spolu pekný večer do Katolíckeho domu v Považskej Bystrici 13.2. o 17:30. Prihlášky a informácie na e-mailovej adrese: manželiapb@gmail.com (prosíme, nezabudnite sa prihlásiť!).
 • Na plagátoch nájdete pozvánky a podrobnejšie informácie o letnom tábore pre rozvedených s deťmi a tiež o duchovnej obnove pre žijúcich v novom zväzku po civilnom rozvode.
 • Mamiklub Pastoračného centra Stred v Považskej Bystrici pozýva deti a ich rodičov na karneval pre najmenších v stredu, 7.2. v čase 10:00 – 12:00.
 • Budúci týždeň bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary vyjadrujem Pán Boh odplať.
 • O upratanie kaplnky tento týždeň prosím skupinu č. 2 a ďakujem všetkým, ktorí aj týmto, alebo iným spôsobom zveľaďujete tieto bohoslužobné priestory.

 

 

4. nedeľa v cezročnom období 2018

 

 • Tento týždeň:
 •      piatok – Obetovanie Pána; pri sv. omši sa budú požehnávať hromničné sviece
 •      sobota – sv. Blažeja; po sv. omši bude svätoblažejské požehnanie hrdla
 • Prijmite pozvanie na svätú spoveď v prvopiatkovom týždni:
 • SNP – ZŠ:
 • v pondelok od 17:30 do sv. omše
 •  v utorok a štvrtok o 6:30 – 7:00 (so sv. prijímaním)
 • v stredu od 6:00 do sv. omše
 • v piatok od 15:30 do sv. omše (sv. prijímanie o 17:00)
 • SNP – CSS Bystričan: v piatok od 8:00 do sv. omše, po nej prihlásených na izbách
 • Podmanín: v utorok od 15:30; sv. prijímanie o 17:30
 • Praznov: vo štvrtok od 15:30; sv. prijímanie o 17:30
 • Vo februári bude 26. svetový deň chorých; preto chorým po domoch sa vyslúži aj sviatosť pomazania chorých:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15
 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 6:30 8:00

11:00

SNP – CSS Bystričan 9:00
PODMANÍN 17:30 9:30
PRAZNOV 17:30 8:00

 

 • Prvopiatkové pobožnosti so svätým prijímaním na prvý piatok budú:
 • Podmanín o 16:30
 • Praznov o 18:00
 • Na prvý piatok bude svätá omša obetovaná za dobrodincov a za ich rodiny. Po svätej omši bude krátka adorácia s eucharistickým požehnaním.
 • Birmovka vo Farnosti Svätej rodiny bude 2. júna (sobota) v Podmaníne. Vysluhovateľom bude diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Modlime sa za našich birmovancov, aby sa zodpovedne pripravili na túto sviatosť.
 • Počas národného týždňa manželstva (12.-18.2.) pozývame manželské páry na večeru spojenú s premietaním filmu do katolíckeho domu v Považskej Bystrici dňa 13.2. o 17:30. Viac info a prihlasovanie na e-mailovej adrese: manzeliapb@gmail.com
 • V upratovaní kaplnky pokračujeme skupinou č. 1. Ďakujem za Vašu ochotu, modlitby a pomoc pre farnosť. Nech Vám to Pán odplatí svojím požehnaním.

 

 

3. nedeľa v cezročnom období 2018

 

 • Liturgické spomienky a sviatky v tomto týždni:
 •      streda – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
 •      štvrtok – Obrátenie sv. apoštola Pavla, sviatok
 •      piatok – sv. Timoteja a Títa, biskupov
 •   Blíži sa čas polročných vysvedčení, ktoré ohodnotia snahu žiakov za polrok; aj v kostole vyhodnotíme zbieranie nálepiek za nedeľné sv. omše. Deti, o týždeň si prineste so sebou aj slovníčky so samolepkami a každý, kto ich bude mať aspoň 15, dostane odmenu.
 • Počas prvého marcového víkendu pripravujeme pre birmovancov duchovnú obnovu vo Varíne. Cena za pobyt a stravu je 15,- €. Bližšie informácie pre rodičov budú v prihláškach.
 • Vyjadrujem Pán Boh odplať za vaše dary v minulotýždňovej zbierke pre farnosť, rovnako i za milodary na kostol darované pri rôznych príležitostiach. Nech Pán odmení každú vašu aktívnu pomoc vo farnosti. V upratovaní kaplnky nasleduje v sobotu skupina č. 7.

 

2. nedeľa v cezročnom období 2018

 

 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime viac na tento úmysel vo svojich súkromných, i spoločných modlitbách.
 • Každý pondelok po večernej sv. omši pozývame mužov a otcov na Modlitby otcov. Zajtra sú pozvané aj manželky.
 • Ďakujem vám, ktorí pomáhate pri budovaní a zveľaďovaní našej farnosti. Tiež za upratovanie kaplnky. Najbližšiu sobotu prosím skupinu č. 6.
 • Po sv. omši je mesačná zbierka na potreby farnosti. Za vaše dary vyjadrujem Pán Boh odplať.

 

 

KRST KRISTA PÁNA

 • Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a od zajtra začína obdobie cez rok. Sväté omše budú vo zvyčajných časoch.
 • Pri príležitosti 20. výročia založenia klubu Združenia kresťanských seniorov v Považskej Bystrici vás pozývame na kultúrny program do kina Mier 13.1. 2018, t.j. v sobotu, o 15:00. Vstup voľný.
 • Ako bolo vyhlásené, termíny slávností 1. Svätého prijímania v našej farnosti budú:
 • 6. ZŠ – prvá májová nedeľa (6. máj)
 • 7. ZŠ – druhá májová nedeľa (13. máj)
 • O týždeň bude mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše dary, ako i za každú inú formu pomoci vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať.

Nechajme preniknúť vianočný odkaz pokoja a dobra aj do nastávajúcich všedných dní!

 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 2017

 • Liturgický kalendár nastávajúceho týždňa:
 •    pondelok – SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, prikázaný sviatok
 •    sobota – ZJAVENIE PÁNA („Traja králi“)
 •    nedeľa – Krst Krista Pána

Sväté omše tento týždeň:

PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 8:00

11:00

6:30 18:30 8:00

11:00

8:00

11:00

SNP – CSS BYSTRIČAN 9:00
PODMANÍN 9:30 17:30 9:30 9:30
PRAZNOV 8:00 17:30 8:00 8:00
 • Po sv. omši ste pozvaní na malé agapé. Domov si môžete zobrať malý obrázok Svätej rodiny. Nech sa všetky rodiny našej farnosti stanú miestami nezištnej a obetavej lásky podľa vzoru Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa!
 • Vzadu na stolíku si môžete vziať kalendár duchovných obnov a iných programov pre manželov a rodiny na rok 2018, ktoré v našej diecéze pripravuje Rodinkovo – Dom prijatia pre rodiny v Belušských Slatinách.
 • Popoludní o 15:00 príďte do kaplnky ZŠ na SNP na ďakovnú pobožnosť na konci roka, v rámci ktorej bude požehnanie rodín s obnovením manželských sľubov. Pre farnosť Svätej rodiny bol tento rok významným rokom vzniku, nech teda nechýba zastúpenie z každej rodiny, aby sme spolu ďakovali za prijaté milosti.
 • Začnime aj nový rok 2018 s Božím požehnaním! Kaplnka ZŠ bude dnes v noci otvorená od 23:00 do polnoci na adoráciu.
 • Nezabudnime na prvopiatkové sv. prijímanie. Ktorí si nie ste vedomí ťažkého hriechu, nemusíte sa nutne spovedať; ak už nemôžete prijímať Eucharistiu, využite možnosť sviatosti zmierenia pol hodinu pred sv. omšami.
 • Chorých po domoch budem spovedať vo štvrtok dopoludnia a v CSS Bystričan v piatok o 8:00 do sv. omše a prihlásených na izbách po nej.
 • Keďže prvú januárovú sobotu je slávnosť Zjavenia Pána, pobožnosť Fatimskej soboty bude v piatok pred sv. omšou o 17:50; po nej bude prvopiatková pobožnosť a na koniec si členovia ružencového bratstva vymenia kartičky s tajomstvami ruženca.
 • V sobotu, na Troch kráľov, pri sv. omšiach sa požehná voda, ktorú si potom môžete zobrať do svojich príbytkov a popoludní od 13:00 sa budú požehnávať prihlásené domy a byty.
 • Na záver vianočného obdobia, budúcu nedeľu, po sv. omši o 11:00 tu v kaplnke ZŠ zaspieva trojkráľovskú koledu Chasa veselá.
 • Ďakujeme koledníkom Dobrej noviny i všetkým, ktorí ste podporili tento projekt prijatím koledníkov, finančne, alebo modlitbami. Vykoledovaná čiastka v našej farnosti je 707,88 €.
 • Tiež vyjadrujeme vďaku deťom, birmovancom, i dospelým, ktorí sa zapojili do programu jasličkovej slávnosti v Podmaníne.
 • Tento týždeň sa bude kaplnka upratovať vo štvrtok, 4.1. o 10:00. Na rade je skupina č. 4. Nech Pán odmení i túto, i akúkoľvek inú pomoc pre kaplnku a našu farnosť. Dnes osobitne ďakujem za prípravu agapé, ktoré je pre vás pripravené pri východe zo školy.

 

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 2017

 • Slávnosť Narodenia Pána má osobitnú oktávu:
 •    pondelok – Narodenie Pána
 •    utorok – sv. Štefana, prvého mučeníka
 •    streda – sv. Jána, apoštola a evanjelistu
 •    štvrtok – sv. Neviniatok, mučeníkov
 •    nedeľa – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
 • Sväté omše tento týždeň:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 0:00

8:00

11:00

8:00

11:00

6:30 6:30 18:30 6:30 8:00

11:00

SNP – CSS BYSTRIČAN 9:30
PODMANÍN 0:00

9:30

9:30 9:30
PRAZNOV 0:00

8:00

8:00 8:00

 

 • Po sv. omši si môžete odpáliť svetlo z Betlehema a priniesť ho do svojich príbytkov. Betlehemské svetlo je k dispozícii vpredu pri oltári a vo vestibule. Ďakujeme skautom, že ho máme aj v našej farnosti.
 • Zajtra pri sv. omši o 11:00 požehnáme náš nový betlehem a takisto tie, ktoré si prinesiete. Zároveň bude aj požehnanie detí pri jasličkách. Deti, ak sú betlehemy u vás doma príliš veľké, prineste zajtra na sv. omšu figúrku Ježiška z jasličiek.
 • Jasličková slávnosť bude zajtra, 25.12. o 17:00 v kostole v Podmaníne. Som rád, že nielen deti, ale aj birmovanci si pripravili program, na ktorý vás všetkých pozývame.
 • Budúcu nedeľu je sviatok Sv. rodiny. V našej farnosti oslávime tento sviatok po sv. omši o 11:00 malým agapé. Prosím, prineste nejaké koláče, vianočný punč pre dospelých, aj pre deti a šoférov bude pripravený. Popoludní o 15:00 bude ďakovná pobožnosť na konci roka s požehnaním rodín.
 • Kto by si chcel nechať požehnať byt, alebo dom, nech sa napíše na papier na stolíku pri východe z kaplnky najneskôr do piatka. Presný termín oznámime budúcu nedeľu.
 • Ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali pri upratovaní kaplnky a farského bytu pred Vianocami. Tiež za pomoc pri spoločnej spovedi. Vyjadrujem Pán Boh odplať za vaše modlitby a milodary pre farnosť a nový kostol. Zajtra po sv. omšiach bude vianočná ofera. O upratanie kaplnky tento týždeň prosím skupinu č. 3.
 • Nech Betlehemské svetlo prežiari vaše srdcia počas nastávajúcich sviatočných dní obetavou láskou a hlbokým pokojom, ktorý priniesol Boží Syn všetkým ľuďom.

 

 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA 2017

 • Tento týždeň je v našej farnosti predvianočná sv. spoveď. Prosím, nájdite si čas a nezanedbajte najdôležitejšiu prípravu na blížiace sa sviatky narodenia Pána:
 • UTOROK 15:30 – 17:00 (Podmanín, Praznov)
 • ŠTVRTOK, PIATOK 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 (SNP)
 • Z dôvodu vysluhovania sviatosti zmierenia v dekanáte sú zmenené časy sv. omší:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 6:30 6:30 18:30 6:30 8:00

11:00

POLNOČNÁ

PODMANÍN 6:30 9:30

POLNOČNÁ

PRAZNOV 6:30 8:00

POLNOČNÁ

 • Budúca nedeľa je 4. adventná a zároveň Štedrý deň. Sv. omše sú ako každú nedeľu. V noci oslávime Božie narodenie polnočnými sv. omšami.
 • VMČ Podmanín, folklórna skupina Manínec a Farnosť Sv. rodiny Vás srdečne pozývajú na koncert VINŠUJEME VÁM dnes popoludní o 13:30 do Kostola sv. Jozefa robotníka v Podmaníne.
 • V zhone predvianočného upratovania nezabudnime na našu kaplnku! Upratovať sa bude zajtra, v pondelok o 9:00 ráno. Už vopred ďakujeme za vašu pomoc.
 • Členovia Spolku sv. Vojtecha, ktorí si ešte stále neprevzali kalendár a podielovú knihu, nech tak urobia do konca decembra v kostole v meste.
 • Po sv. omši máme pravidelnú zbierku pre potreby farnosti. Vďaka za vaše milodary. Prajem vám požehnaný adventný čas.

 

 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 2017

 • Dnes slávime Biblickú nedeľu. Nechajte aj vo vašich rodinách dnes zaznieť Božie slovo výnimočným spôsobom. Rodinnú pobožnosť Božieho slova si môžete stiahnuť na webovej stránke: kbd.sk (Katolícke Biblické dielo).
 • Veľké predvianočné upratovanie kaplnky na SNP bude v pondelok, 18.12. o 9:00. Prosíme ochotné ženy a mužov o pomoc pri upratovaní. Tento týždeň v sobotu o túto službu prosím skupinu č. 1. Ďakujem za vašu ochotu.
 • Koledovanie Dobrej noviny bude v našej farnosti prebiehať 26.12. 2017 od 14:00. Od dnešnej do budúcej nedele môžete prihlasovať svoje domácnosti na prijatie koledníkov, čím podporíte projekt pomoci deťom v Afrike. Papiere na prihlásenie nájdete na stole pri východe z kaplnky. Vypísané ich vhoďte do označenej krabičky, ktorá je tiež na stole. Všetky informácie nájdete aj na plagáte na dverách. Pripomíname nácvik detí na koledovanie, a to dnes o 17:00 tu v kaplnke (na SNP).
 • Skúška na jasličkové vystúpenie bude v sobotu, 16.12. o 16:30 v kostole v Podmaníne.
 • Minulotýždňovou zbierkou na charitu ste pomohli sumou 1.115,49 – €. Za vaše dary vyjadrujeme Pán Boh odplať. O týždeň máme pravidelnú mesačnú zbierku pre potreby farnosti.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      pondelok – sv. Barbory, panny a mučenice
 •      streda – sv. Mikuláša, biskupa
 •      štvrtok – sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
 •      piatok – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok
 • V piatok budú sv. omše:
 •      Praznov 16:00
 •      Podmanín 17:15
 •      SNP 18:30
 • Predvianočné spovedanie v CSS Bystričan bude v stredu od 9:00.
 • Ranné sv. omše počas adventu budú „rorátne“, iba so sviecami. Pri vchode si budete môcť zapožičať elektrické sviece; ak si prinesiete z domu voskové, prosíme, nech sú v krytých lampášoch, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarom. Pozývame vás všetkých, osobitne deti a birmovancov. V stredu ráno možno príde aj Mikuláš (možno aj dvaja J).
 • V piatok po sv. omši bude stretnutie lektorov.
 • Diecézna charita Žilina ponúka voľné pracovné miesto: charitatívno-sociálny pracovník. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi predstavuje projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Viac informácií na: www.acn-slovensko.org
 • Veľké predvianočné upratovanie kaplnky na SNP bude v pondelok, 18.12. dopoludnia; hodinu ešte spresníme. Prosíme ochotné ženy a mužov o pomoc pri upratovaní. Tento týždeň nasleduje skupina č. 6.
 • Milí manželia a rodičia, pozývame vás na sériu siedmich zaujímavých stretnutí v rámci duchovnej prípravy na Svetové stretnutie rodín 2018. Témy stretnutí a ostatné informácie sú na letákoch, ktoré si môžete zobrať, a na plagáte. Prvé stretnutie v našej farnosti bude dnes o 15:00 v kaplnke na SNP.
 • Po sv. omši je zbierka na charitu. Aj za túto pomoc vyjadrujeme Pán Boh zaplať.

 

 

Nedeľa Krista Kráľa 2017

 • Vo štvrtok je sviatok sv. Ondreja, apoštola a v sobotu ráno Fatimská pobožnosť.
 • Možnosť vyspovedať sa v prvopiatkovom týždni:

 

 • SNP – ZŠ:
 • v pondelok od 17:30 do sv. omše
 • v utorok a štvrtok o 6:30 – 7:00 (so sv. prijímaním)
 • v stredu od 6:00 do sv. omše
 • v piatok od 17:00 do sv. omše
 • SNP – CSS Bystričan:
 • v piatok od 8:00 do sv. omše, (nevládnych na izbách až o týždeň neskôr; presný deň sa vyhlási budúcu nedeľu)
 • Podmanín: v utorok od 16:30
 • Praznov: vo štvrtok od 16:30

 

 • Chorí, ktorí nemôžu prísť na spoločnú spoveď:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská: vo štvrtok od 11:15
 • Spovedanie pred Vianocami bude v našej farnosti:
 • Praznov, Podmanín: 19.12. (utorok), 15:30 – 17:00
 • SNP: 21. a 22.12. (štvrtok, piatok) 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00

 

 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 6:30 8:00

11:00

SNP – CSS Bystričan 9:00
PODMANÍN 17:30 9:30
PRAZNOV 17:30 8:00

 

 • Prvopiatkové pobožnosti so svätým prijímaním na prvý piatok budú:
 • Podmanín o 16:30
 • Praznov o 18:00
 • Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie. Pri sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence a po nich bude zbierka na charitu.
 • Pozývame všetkých miništrantov na predvianočnú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 8. – 9.12. v Pastoračnom centre Stred. Možnosť prihlásiť sa a všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke miništrantov: minpb.webnode.sk  Samozrejme srdečne pozývame aj všetkých chalanov, ktorí neminištrujú, no chceli by sa k miništrantom pridať.
 • V mene Diecéznej charity v Žiline a Detského charitného domu v Považskej Bystrici ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej zbierky potravín, čistiacich a hygienických potrieb v 9 predajniach Tesco. Za 3 novembrové dni sa vyzbieralo 18 ton v hodnote takmer 25 000 eur. Momentálne prebieha distribúcia do núdznych rodín.
 • Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou bude v dňoch 1. – 4. 12. 2017 návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy Khazmee na Slovensku. Viac na stránke acn-slovensko.org
 • Pozývame manželov na prvé prípravné stretnutie k svetovému stretnutiu rodín v Írskom Dubline tu v kaplnke na SNP v nedeľu, 3.12. o 15:00. Pozvanie je adresované aj tým, ktorí do Írska nepocestujú.
 • V upratovaní kaplnky pokračujeme skupinou č. 5. Ďakujem za Vaše modlitby a pomoc pre farnosť. Nech Vám to Pán odplatí svojím požehnaním.

33. nedeľa v cezročnom období 2017

 • V nastávajúcom týždni si pripomenieme týchto svätých:
 • v stredu sv. Cecíliu
 • v piatok Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov
 • v utorok je liturgická spomienka Obetovanie Panny Márie
 • Spovedanie pred Vianocami bude v našej Farnosti Svätej rodiny 21. a 22. decembra (štvrtok a piatok).
 • Ďakujem za Vaše modlitby, pomoc vo farnosti a milodary. V upratovaní kaplnky pokračujeme tento týždeň skupinou č. 4.

 

32. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      piatok – sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
 • Vzhľadom na to, že viacerí pracujúci nestíhajú večerné sv. omše, vrátime sa na sídlisku SNP k času 18:30. Verím, že tí, ktorým vyhovujú bohoslužby skôr, sa s porozumením dokážu prispôsobiť. Na filiálkach zostávajú sv. omše o pol šiestej:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN 17:30 9:30
PRAZNOV 17:30 8:00
 • Pozývame všetkých miništrantov a tých, ktorí by mohli začať miništrovať (vrátane birmovancov), na miništrantské stretko ktoré sa uskutoční túto stredu, 15.11., o 17:00 tu v kaplnke základnej školy na SNP.
 • Subkomisia pre bioetiku teologicke komisie KBS, pozýva lekárnikov, študentov farmácie, ale aj všetkých, ktorí by o danú problematiku mali záujem, na druhý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta, ktorý sa uskutoční 17.11. 2017 od 9.00 h v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši a je organizovaný v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou.
 • Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľate na živote našej farnosti a pomáhate pri liturgii, príprave birmovancov, nácviku detského zboru, alebo inou službou. Osobitná vďaka patrí Vám, ktorí ste sa pričinili o nový bohostánok a podsedáky na stoličky v kaplnke alebo upratujete tieto priestory. Nasleduje skupina č. 3. Prosím, aby ste sa zapojili ďalší (birmovanci…), mohli by vzniknúť nové skupiny.
 • Dnes po svätej omši bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše dary Pán Boh odplať!

 

31. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • Liturgické spomienky a sviatky:
 •      štvrtok – Výročie posviacky Lateránskej baziliky
 •      piatok – sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
 •      sobota – sv. Martina z Tours, biskupa
 • V zimnom čase, ak nebude vyhlásené inak, budú všetky večerné sv. omše o 17:30. Sväté omše v našej farnosti teda budú bývať:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 17:30 6:30 17:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN 17:30 9:30
PRAZNOV 17:30 8:00
 • Pripomíname, že do 8. novembra sa môžu získať úplné odpustky v prospech duší v očisci; treba nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel pápeža Františka.
 • V dňoch 9. – 11. novembra bude v Tescu na SNP prebiehať potravinová zbierka, v rámci ktorej zakúpenými potravinami môžete pomôcť deťom v Detskom charitnom dome v našej farnosti. Za vašu pomoc ďakujeme.
 • Budúcu nedeľu bude po svätých omšiach pravidelná zbierka pre potreby farnosti.
 • Úprimne ďakujem za Vašu pomoc a starostlivosť. Nech Vám to Pán mnohonásobne odplatí svojím požehnaním aj v nastávajúcom týždni.

 

30. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • Liturgický kalendár:
 •      streda – VŠETKÝCH SVÄTÝCH, prikázaný sviatok
 •      štvrtok – Spomienka na všetkých verných zosnulých
 •      sobota – sv. Karola Boromejského, kňaza
 • V zimnom čase, ak nebude vyhlásené inak, budú večerné sv. omše na filiálkach posunuté o hodinu skôr (na 17:30).
 • Od 1. do 8. novembra sa môžu získať úplné odpustky v prospech duší v očisci; treba nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel pápeža Františka.

Aby ste mohli získať spomínané odpustky, budete mať možnosť sv. spovede:

 • SNP – ZŠ:
 • v pondelok od 15:30 do sv. omše
 • v utorok a štvrtok 6:30 – 7:00 (so sv. prijímaním)
 • v piatok od 16:30 do sv. omše (sv. prijímanie o 17:30)
 • SNP – CSS Bystričan:
 • v piatok od 8:00 do sv. omše, po nej prihlásených na izbách
 • Podmanín: v utorok 14:00 – 15:30
 • Praznov: v utorok 15:00 – 17:30
 •  Chorých budem spovedať po domoch:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15

 

 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 8:00

11:00

18:30 18:30 6:30 8:00

11:00

SNP – CSS Bystričan 9:00
PODMANÍN 15:30 9:30 17:30 9:30
PRAZNOV 17:30 8:00 16:00 8:00

 

 • Pobožnosti na Spomienku na všetkých verných zosnulých na cintorínoch v Praznove a v Podmaníne budú vo štvrtok po sv. omšiach.
 • Prvopiatkové pobožnosti so svätým prijímaním na prvý piatok budú:
 • Podmanín o 16:30
 • Praznov o 18:00
 • V dňoch 9. – 11. novembra bude v Tescu na SNP prebiehať potravinová zbierka, v rámci ktorej zakúpenými potravinami môžete pomôcť deťom v Detskom charitnom dome v našej farnosti. Za vašu pomoc ďakujeme.
 • Tiež vyjadrujem vďaku za Vaše modlitby, pomoc a službu pre našu farnosť. V upratovaní kaplnky pokračujeme skupinou č. 1.
 • Po sv. omši si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok sviečku za nenarodené deti. Podporíte tým aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.
 • Pri odchode si môžete zadarmo zobrať časopis a pohľadnicu Fatima.

 

29. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • V sobotu je sviatok svätých apoštolov Šimona a Júdu. Sväté omše tento týždeň budú vo zvyčajnom čase s výnimkou Podmanína, kde bude v utorok o 17:00.
 • V noci z 28. na 29. októbra (budúci víkend) sa mení čas.
 • Odchod autobusu na letisko do Bratislavy zajtra ráno:
 • železničná stanica o 04:00
 • Tesco o 04:10
 • SNP (stará škola) o 04:15
 • Upozorňujem na kontrolu na letisku, ktorá (na rozdiel od Pána Boha) nič neodpustí, preto si ustrážte váhu a rozmery batožiny, aby Vám nevznikli zbytočné výdavky. Tiež si dajte pozor na ostré predmety (nemôžu byť v malej batožine) a tekutiny (tu sa ráta i zubná pasta, či pena na holenie), ktoré nesmú presiahnuť objem 100 ml a môžete mať so sebou maximálne 10 ks. Uterák a toaletné potreby budú v hotelovej izbe, nemusíte si ich brať.
 • Vás, ktorí zostávate, prosím o modlitby, aby nám Pán doprial požehnaný pobyt a šťastný návrat.
 • Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude možnosť zakúpiť si za dobrovoľný príspevok sviečky za nenarodené deti. Ich kúpou podporíte aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.
 • Na plagátoch si môžete pozrieť bližšie informácie o duchovnej obnove pre rozvedených, ktorí žijú po civilnom rozvode sami a tiež o modlitbovom stretnutí pre rozvedených a znovu zosobášených.
 • Po sv. omši je zbierka na misie; Pán Boh odplať za milodary.
 • Socha Panny Márie je zreštaurovaná; ďakujem všetkým, ktorí ste sa podieľali na jej obnove, alebo inak pomáhate farnosti. Nech Vám to Pán odmení svojím požehnaním.

 

28. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • Liturgický kalendár nastávajúceho týždňa:
 •      utorok – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
 •      streda – sv. Lukáša, evanjelistu
 •      o týždeň je Misijná nedeľa
 • 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete podrobnejšie informácie k iniciatíve. V našej Farnosti Svätej rodiny by sme sa mohli pridať k celosvetovej modlitbe ruženca tak, že v stredu večer o 18:30 sa budú v kaplnke predmodlievať túto modlitbu deti.
  Páter Pio povedal: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“
 • Účastníci farskej púte do Ríma, ktorí si ešte nevyzdvihli organizačné pokyny, nech si ich vezmú po sv. omši.
 • Členovia SSV si pri odchode vo vestibule môžu vyzdvihnúť kalendáre a podielové knihy.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť Michal Zdurienčík a Zuzana Plovuchová zo Zemianskeho Kvášova.
 • Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Spomienku na deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate, je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapálením sviečky a modlitbou. Originálnu symbolickú sviečku s logom kampane v sklenenom (4 €) alebo plastovom (1 €) prevedení si môžete zakúpiť od dobrovoľníkov Fóra života a podporiť tak aktivity a projekty ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia. Viac informácií nájdete na stránke: sviecka.forumzivota.sk.
 • Budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 

27. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • V stredu máme v našej Žilinskej diecéze sviatok výročia posviacky katedrálneho Chrámu Najsvätejšej Trojice.
 • Počas októbra sa v našej kaplnke spoločne modlíme ruženec každý deň. V utorky, stredy a štvrtky večer o 18:30 (!), v ostatné dni pred sv. omšami. Tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, môžu získať pri dodržaní zvyčajných podmienok úplné odpustky.
 • Účastníci farskej púte do Ríma si môžu po sv. omši vyzdvihnúť organizačné pokyny.
 • Po sv. omši bude mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše dary vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať.
 • Členovia SSV z farnosti Svätej rodiny, ktorí si nevyzdvihli kalendáre a podielové knihy v Kostole návštevy Panny Márie v meste, môžu si ich zobrať budúcu nedeľu tu v kaplnke po sv. omšiach. Nezabudnite na členský poplatok.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
 • Marek Kostelanský, Podmanín a Miroslava Kostelanská, Rozkvet
 • Michal Starosta, Trenčín a Anna Vavreková, SNP
 • Ján Behro, Zakvášov a Jana Šefarová, Rozkvet
 • Michal Zdurienčík a Zuzana Plovuchová zo Zemianskeho Kvášova
 • Ďakujem za Vašu ochotu pomáhať farnosti v rôznych službách. Tí, ktorí sa staráte o čistotu v kaplnke, prosím, aby ste upratovali v sobotu ráno po sv. omši. Spolu s lektormi sledujte rozpis na chodbe a dohodnite si prípadné zmeny.

 

25. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Spomienky a sviatky v nastávajúcom týždni:
 •      streda – sv. Vincenta de Paul, kňaza
 •      piatok – sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
 •      sobota – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
 • Pokiaľ nebude vyhlásené inak, sv. omše budú bývať nasledovne: https://svrodiny.fara.sk/bohosluzby/
 • V pondelok po večernej sv. omši pozývame otcov a starých otcov na modlitbové stretnutie do kaplnky ZŠ.
 • Rodičov prvoprijímajúcich detí prosím, aby budúcu nedeľu, 1.10., prišli do kaplnky 6. ZŠ na stretnutie:
 • tí, ktorých deti navštevujú 6. ZŠ, o 18:00
 • rodičia detí zo 7. ZŠ o 18:30
 • Znova ponúkame možnosť pre dospelých, ktorí ešte neboli na birmovke a majú záujem prijať túto sviatosť: využite príležitosť prijať sviatosť birmovania a prihláste sa do prípravy birmovancov.
 • Civilne rozvedení manželia, ktorí nežijú v ďalšom partnerskom zväzku, môžu požiadať o povolenie pristupovať k sviatostiam. Žiadosť o pristupovanie k sviatostiam sa podáva cez farára (resp. administátora) farnosti kánonického bydliska.
 • Počas októbra sa budeme v našej kaplnke spoločne modliť ruženec každý deň. V utorky, stredy a štvrtky večer o 19:30, v ostatné dni pred sv. omšami.
 • Po sv. omši bude zbierka na kňazský seminár. V mene predstavených i bohoslovcov vyjadrujem Pán Boh odplať.
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Peter Máťoš z Pov. Bystrice a Karolína Kvaššayová z Pov. Bystrice
 • Ďakujem za pomoc pri výzdobe a upratovaní kaplnky. Nasledujúci týždeň prosím skupinu č. 2. Všetkým vám prajem požehnané dni budúceho týždňa.

 

24. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      streda – sv. Ondreja Kima Taegona a spoločníkov, mučeníkov
 •      štvrtok – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
 •      sobota – sv. Pia z Pertrelciny, kňaza

Sväté omše v tomto týždni:

PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN 18:30 13:00
PRAZNOV 18:30 8:00
ZEMIANSKY KVÁŠOV 8:00

 

 • V pondelok po večernej sv. omši pozývame otcov a starých otcov na modlitbové stretnutie do kaplnky ZŠ.
 • Po sv. omši sa budú rozdávať:
 • deťom nové samolepky a tým, ktoré ešte nemajú slovníčky, aj tie
 • rodičom detí, ktoré pôjdu tento školský rok na 1. sväté prijímanie, prihlášky
 • birmovancom prihlášky na birmovku (aj prvákom, aj druhákom)
 • Dospelí, ktorí ešte neboli na birmovke a majú záujem prijať túto sviatosť, sa môžu takisto prihlásiť.
 • Na sviatok Ružencovej Panny Márie, 7. októbra, bude v našej farnosti Fatimská sobota, pri ktorej začne svoju činnosť ružencové bratstvo a bude odovzdaná zakladacia listina. Prosíme členov, aby prišli na túto pobožnosť.

Zároveň v tento deň diecézny biskup Mons. Tomáš Galis zasvätí v Rajeckej Lesnej Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pozývame Vás aj na túto slávnosť; kvôli zabezpečeniu autobusu je treba, aby ste sa prihlásili na papier na stolíku najneskôr do 1.10.

 • Vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí ste prispeli na stavbu nového farského Kostola Svätej rodiny. Spolu s filiálkami sa vyzbieralo 5 210, 40 € a okrem toho dary, ktoré ste venovali pri iných príležitostiach, boli 2 200 €. Bohuznámy kňaz daroval 4 000 €.

Zbierky na farský kostol a potreby farnosti budú každý mesiac; verím, že chápete ich opodstatnenie. Zároveň vzniká potreba vymenovať farskú ekonomickú radu; prosím, aby ste odporučili súcich kandidátov.

 • Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na kňazský seminár.
 • Aj tento rok pápežská nadácia ACN Slovensko prináša iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec. V takmer 70. krajinách sa deti 18. októbra 2017 o 9.00 h zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.Pridajme sa aj my k tejto modlitbe!
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Martin Tomana z Praznova a Milena Michalíková z Bodinej
 • Peter Máťoš z Pov. Bystrice a Karolína Kvaššayová z Pov. Bystrice
 • Ďakujem za pomoc pri výzdobe a upratovaní kaplnky. Nasledujúci týždeň prosím skupinu č. 1. Všetkým vám prajem požehnaný celý budúci týždeň.

 

23. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      utorok – Najsvätejšieho mena Panny Márie
 •      streda – sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
 •      štvrtok – Povýšenie Svätého Kríža, sviatok
 •      piatok – SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska
 •      sobota – sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

 

 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 11:00 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN 18:30 9:30 9:30
PRAZNOV 18:30 8:00 11:00
ZEMIANSKY KVÁŠOV 17:30 8:00

 

 • Napĺňajúc úmysel nášho diecézneho biskupa, Mons. Tomáša Galisa, zabezpečiť primeranejšiu duchovnú starostlivosť o dobro a spásu duší novozriadenej Farnosti Svätej rodiny v Považskej Bystrici, vďaka pomoci miestnych kňazov, môžeme od budúcej nedele v našej farskej kaplnke v 6. ZŠ mať dve nedeľné sv. omše. Tá druhá je určená predovšetkým pre rodiny s deťmi. Ak je pre niekoho ich prítomnosť rušivá, nech radšej príde na rannú sv. omšu o 8:00, aby sme predišli zbytočným konfliktným situáciám.

Všetky deti si môžu už po tejto sv. omši zobrať pri odchode slovníčky, do ktorých si každú nedeľu nalepia samolepku a tie, ktoré už boli na 1. svätom prijímaní, dostanú nálepky aj na prvé piatky.

Mládež a dospelí dostanú po sv. omši obrázok s vyobrazením Svätej rodiny, ktorá bude po návrate z Ríma umiestnená vo farskej kaplnke. Modlitbu za naše rodiny na zadnej strane sa budeme spoločne modliť po sv. omšiach.

 • V piatok, na Sedembolestnú Pannu Máriu, uzatvárame prihlasovanie na púť do Ríma. Prosím prihlásených, aby sa zastavili s OP kvôli doplneniu údajov. Keďže v cene nie je zahrnuté cestovné poistenie, pre záujemcom budeme vybavovať skupinové za 1,16 € za osobu a deň (5,80 €).
 • Filiálka Praznov Vás pozýva na hodovú slávnosť budúcu nedeľu o 11:00 hod. Slávnostnú sv. omšu s novokňazským požehnaním bude celebrovať dp. Juraj Hvolka, konštiansky kaplán.
 • Aktuálne farské oznamy môžete sledovať na webovej stránke: svrodiny.fara.sk, na ktorú sa budú postupne dopĺňať ďalšie informácie ohľadom sviatostí a života farnosti. Prihlášky na 1. sväté prijímanie a birmovku budeme rozdávať budúcu nedeľu po sv. omšiach.
 • MÚ Pov. Bystrica a OR PZ v Pov. Bystrici upozorňujú zvlášť starších občanov na podvodníkov, ktorí sa predstavujú ako lekár, alebo pracovník nemocnice, kde má ležať ich zranený príbuzný a pýtajú nie malú finančnú hotovosť. Ak by ste sa dostali do styku s týmito páchateľmi, je potrebné ihneď kontaktovať políciu na linke 158, a to aj v nočných hodinách. Zdôrazňujeme, že v prípade dopravnej nehody o zranení vyrozumieva vždy Policajný zbor, nie nemocnica.
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Martin Zelenka z Pov. Bystrice a Jana Pilárová z Pov. Bystrice
 • Milan Gardian z Praznova a Andrea Backová zo Zakvášova
 • Martin Tomana z Praznova a Milena Michalíková z Bodinej
 • Peter Máťoš z Pov. Bystrice a Karolína Kvaššayová z Pov. Bystrice
 • Ďakujem za upratovanie kaplnky. Na konci tohto týždňa opäť prosím o túto službu skupinu č. 6.
 •  Vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať vám všetkým, ktorí ste pomáhali pri príprave a dôstojnom priebehu sv. omše vonku; okrem mnohých ďalších: pútnickému miestu – farnosti Višňové pri Žiline, odkiaľ máme zapožičanú relikviu; farnosti Považská Bystrica – Rozkvet, mestu Považská Bystrica.

22. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      utorok – sv. Matky Terezy z Kalkaty
 •      štvrtok – sv. Košických mučeníkov
 •      piatok – Narodenie Panny Márie

Sväté omše v tomto týždni:

PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 6:30 11:00
PODMANÍN 18:30 9:30
PRAZNOV 18:30 8:00
ZEMIANSKY KVÁŠOV 8:00
 • Nedeľná sv. omša na sídlisku SNP o týždeň (10.9.) bude vonku na mieste budúceho farského Chrámu Svätej rodiny. Obetovaná bude za požehnanú stavbu kostola, za rodiny a všetkých obyvateľov našej mladej farnosti. Na letákoch, ktoré dostanete do schránok, nedopatrením nie je uvedený čas; samozrejme bude vo zvyčajnom čase o 11:00 hod. Po svätej omši bude, so súhlasom biskupského úradu, zbierka na nový kostol. Za Vaše milodary už teraz vyjadrujeme úprimné Pán Boh odplať. Nácvik piesní, na ktorý pozývame najmä mládež a birmovancov, bude dnes o 18:30 v školskej kaplnke.
 • Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje deťom kvalitné a zaujímavé texty, ako aj materiály na podporu čítania s porozumením.
  Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky:rebrik.sk
 • Mariánske púte budúci víkend v našej diecéze budú v Dubnici nad Váhom (v sobotu o 18:00 tam celebruje sv. omšu žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis) a v Rajeckej Lesnej. Programy pútí sú na plagátoch.

 

 • Sviatosť manželstva chcú uzavrieť:
 • Lukáš Kresáň, Hliny a Mária Minarčíková z Prečína,
 • Daniel Bednár zo SNP a Soňa Kantoríková z Orlového,
 • Martin Zelenka zo SNP a Jana Pilárová z Rozkvetu,
 • Ľubomír Ištok a Adriana Hrkotová zo SNP,
 • Milan Gardian z Praznova a Andrea Backová zo Zakvášova
 • Pán nech odplatí každú Vašu pomoc a službu pre naše farské spoločenstvo; osobitne ďakujem za pranie a žehlenie darovaných miništrantských odevov, prípravu sv. omše budúcu nedeľu (aj všetkých ostatných), prácu na farskej internetovej stránke (www.svrodiny.fara.sk) a upratovanie kaplnky. Na rade je skupina č. 6.

 

 

21. nedeľa v období cez rok 2017

 

 • Liturgické spomienky a sviatky v nastávajúcom týždni:

pondelok – sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

utorok – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

 • Nezabudnite na svätú spoveď v prvopiatkovom týždni:

– SNP – ZŠ:  v pondelok od 17:30 do sv. omše

v utorok a štvrtok o 6:30 (so sv. prijímaním)

v stredu a v sobotu od 6:00 do sv. omše

v piatok od 16:00 do sv. omše

– SNP – CSS Bystričan:

 v sobotu od 14:00 do sv. omše, po nej prihlásených na izbách

– Podmanín:   v utorok od 16:30; sv. prijímanie o 17:30

– Praznov:      vo štvrtok od 16:30; sv. prijímanie o 17:30

 • Chorých, ktorých treba prihlásiť na papier na stolíku, budem spovedať po domoch:

– Praznov: vo štvrtok od 8:45

– Podmanín: vo štvrtok od 10:00

– sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15

 • Sväté omše v tomto týždni:
  PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
  SNP – ZŠ 18:30 6:30 18:30 6:30 11:00
  SNP – CSS Bystričan 15:00
  PODMANÍN 18:30 9:30
  PRAZNOV 18:30 8:00
  ZEMIANSKY KVÁŠOV 8:00
 • Bohoslužby slova so svätým prijímaním na prvý piatok budú:

– Podmanín o 15:30

– Praznov o 18:00

 • Na prvý piatok v mesiaci bude svätá omša obetovaná za dobrodincov             a podporovateľov stavby farského kostola a za ich rodiny. Po svätej omši bude krátka adorácia s eucharistickým požehnaním.
 • 10. septembra bude sv. omša o 11:00 slávená na pozemku, kde by mal stáť náš farský Kostol Svätej rodiny. Obetovaná bude za požehnanú stavbu chrámu, za rodiny a všetkých obyvateľov našej novej farnosti. Prinesieme základný kameň kostola a relikviu sv. pápeža Jána Pavla II., ktorý ho pred 27 rokmi požehnal. Mládež, ktorá by mohla pomôcť so spevom, hraním na nejaký nástroj, alebo pri príprave, pozývame na nácvik v stredu o 18:30 do kaplnky na SNP.
 • Vďaka vašej ochote sa podarilo vytvoriť dve modlitbové spoločenstvá živého ruženca. Vás, ktorí ste sa zapísali, ale i všetkých ostatných pozývame na Fatimskú sobotu (sv. omša a modlitba ruženca spojená s meditáciou o tajomstvách) do kaplnky ZŠ tento týždeň o 6:30. Po nej bude organizačné stretnutie členov ružencového bratstva.
 • Ďakujem za pomoc pri výzdobe a upratovaní bohoslužobných priestorov. Tento týždeň prosíme o túto službu skupinu č. 5. Mená sú vyvesené na dverách, čas upratovania (piatok, sobota) si dohodnite medzi sebou v skupine.
 • Pozývame nielen mužov na ôsmu diecéznu Púť mužov, ktorá má opäť zaujímavý program a bude v nedeľu 3. 9. 2017 v pútnickom mariánskom areáli vo Višňovom pri Žiline. Podrobnejšie informácie o programe sú na plagáte.
 • Pán Boh nech odplatí Vašu pomoc, modlitby, milodary a všetkých nech požehná svojím pokojom.