Farské oznamy

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 2018 (15. apríl)

 • Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. V piatok po sv. omši bude adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania; pozývame všetkých, osobitne birmovancov a mládež.
 • Na plagátoch môžete sledovať pozvánky na púte a iné akcie; ste srdečne pozvaní. Osobitne pripomíname púť k sv. Jánovi Pavlovi II. vo Višňovom 22. apríla 2018, v Nedeľu Dobrého Pastiera, ktorá je spojená aj s Púťou rodičov kňazov. Tí sú pozvaní na slávnostný obed po sv. omši. Treba však vopred ohlásiť svoju účasť na tel. číslo:  0903 / 364 565.
 • Slávnosti Prvého Svätého prijímania v našej farnosti budú 6. mája (6. ZŠ) a 13. mája (7. ZŠ) o 9:30 v Kostole sv. Jozefa robotníka v Podmaníne. V utorok pred slávnosťou bude v Podmaníne o 18:15 nácvik a v sobotu o 8:00 spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných. Predpokladá sa, že krstné sviece máte od krstu, preto nové nemusíte kupovať.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Lukáš Gardian, syn Jozefa a Dagmary, r. Briestenskej, bývajúci na Rozkvete a Miroslava Gardianová, dcéra Antona a Evy, r. Šaradínovej, bývajúca v Praznove.
 • Úprimne ďakujem za vaše modlitby a pomoc pre farnosť. V upratovaní kaplnky pokračuje skupina č. 5

 

 

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 2018 (8. apríl)

 • Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva; popoludní o 15:00 bude v kaplnke pobožnosť, pri ktorej môžete získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očisci.
 • Zajtra je slávnosť Zvestovania Pána.
 • Pokiaľ nebude vyhlásené inak, sv. omše v letnom čase budú:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN   18:30         9:30
PRAZNOV       18:30     8:00
SNP – CSS         9:00

(PRVÝ PIATOK

V MESIACI)

   

 

 • V sobotu, 19. mája, budeme putovať do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, kde bude požehnaná monumentálna socha Panny Márie – najväčšia v strednej Európe. Odchod bude o 12:00 od Molimatu a poplatok za autobus je 2,- €. Prihlásiť sa môžete na papier na stolíku.
 • Po sv. omši máme mesačnú zbierku pre potreby farnosti. Za vašu podporu úprimne ďakujem. Tiež ďakujem za upratovanie kaplnky; nasleduje skupina č. 4

 

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

2018 (1. apríl)

 • Nech Pán odmení a požehná všetkých vás, ktorí ste sa počas pôstneho obdobia a týchto dní zapojili do pobožností krížových ciest (vďaka birmovancom, ich animátorom, sestre Kláre a všetkým ostatným), upratovania a výzdoby kaplnky, prípravy Božieho hrobu, spevu pašií, liturgie Veľkonočného trojdnia, poklony pri Božom hrobe, miništrovania, či iných liturgických služieb, alebo ste pomocou, či finančne prispeli k tomu, aby sme mohli dôstojne prvýkrát sláviť v našej farnosti Svätej rodiny veľkonočnú liturgiu. Celkom osobitná vďaka patrí kostolníkom, miništrantom a organistom.
 • Obdobie 50-tich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ako jedna „veľká nedeľa“
 • Sväté omše vo veľkonočnej oktáve:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 8:00

11:00

18:30 6:30 18:30 18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN 9:30           9:30
PRAZNOV 8:00           8:00
SNP – CSS         9:00    

 

 • Veľkonočné sv. prijímanie sa bude chorým prinášať domov tento týždeň:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15
 • V sobotu bude po sv. omši Fatimská pobožnosť.
 • O týždeň v nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby farnosti. Za milodary vyjadrujem Pán Boh odplať.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Peter Krúpa, syn Petra a Jany, r. Malinovskej, bývajúci na Hlinách 1410/2 a Patrícia Harazimová, dcéra Tomáša a Ireny, r. Šandorovej, bývajúca na Hlinách.

 

Kvetná nedeľa 2018 (25. marec)

 • Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty dnes o 15:00. Dramatizovaná krížová cesta začne pred kostolom Návštevy Panny Márie a pokračovať bude ku kostolu sv. Heleny na Rozkvete.
 • Na Veľký piatok sa budeme modliť krížovú cestu na sídlisku SNP. Stretneme sa o 9:00 na pozemku, kde by mal stáť Kostol Svätej rodiny (pred „Starou školou“ – MOLIMAT).
 • Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Nezabudnime na hladový aj mäsitý pôst na Veľký piatok; odporúča sa predĺžiť ho až do Veľkonočnej vigílie. Sväté omše a obrady Veľkonočného trojdnia budú nasledovne:

 

PON UTO STR ZELENÝ

ŠTVRTOK

VEĽKÝ

PIATOK

BIELA

SOBOTA

NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30 18:30 6:30 18:30 15:00 19:30 8:00

11:00

PODMANÍN       18:30 15:00   9:30
PRAZNOV       18:30 15:00   8:00

 

 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Peter Krúpa, syn Petra a Jany, r. Malinovskej, bývajúci na Hlinách 1410/2 a Patrícia Harazimová, dcéra Tomáša a Ireny, r. Šandorovej, bývajúca na tej istej adrese.
 • Prosím o pomoc pri upratovaní kaplnky pred veľkonočnými sviatkami zajtra – v pondelok o 9:00. Všetci ste vítaní; vopred ďakujem.

 

5. pôstna nedeľa 2018 (18. marec)

 • Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť dnes o 17:30 so seniormi a chorými; v piatok o 17:45 s birmovancami a budúcu nedeľu spolu s farnosťami v Považskej Bystrici: na Kvetnú nedeľu začne dramatizovaná krížová cesta o 15:00 pred kostolom Návštevy Panny Márie a pokračovať bude ku kostolu sv. Heleny na Rozkvete.
 • V pondelok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a o týždeň je Kvetná nedeľa (Nedeľa utrpenia Pána) – na sv. omše v nedeľu si môžete priniesť bahniatka, ktoré sa budú požehnávať.
 • Pripomínam spoločnú sv. spoveď pred najväčšími kresťanskými sviatkami – Veľkou nocou. V našej Farnosti Svätej rodiny sa bude spovedať v tomto týždni:
 • 20.3. (utorok): 15:30 – 17:00  Podmanín, Praznov
 • 23.3. (piatok): 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 SNP
 • 24.3. (sobota): 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 SNP
 • Z dôvodu vysluhovania sviatosti zmierenia v dekanáte budú tento týždeň zmenené sv. omše na filiálkach:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB KVETNÁ NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN   6:30         9:30
PRAZNOV       6:30     8:00

 

 • Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy –„Kvetný víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 24. 3. a 25. 3. 2018. Na Kvetný víkend je potrebné vopred sa zaregistrovať cez facebook. Program víkendu a podrobnejšie informácie budú uvedené na facebooku.
 • Po sv. omši bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. V mene biskupského úradu vyjadrujem Pán Boh odplať.
 • Estetizáciu kaplnky má na starosti tento týždeň skupina č. 1. Ďakujem všetkým, ktorí sa starajú o zútulnenie týchto priestorov, alebo inak pomáhajú farnosti.

 

 

4. pôstna nedeľa 2018 (11. marec)

 • Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty. Dnes o 17:30 sa budú predmodlievať deti, budúcu nedeľu v rovnakom čase seniori a chorí a v piatok o 17:45 ďalšia skupina birmovancov
 • Dnes po krížovej ceste bude v kaplnke na SNP stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:
 • ZŠ – 18:15
 • ZŠ – 18:45

Prosím, prineste si so sebou aj slovníčky so samolepkami.

 • Pokánie, ktoré praktizujeme v 40-dňovom pôstnom období, by malo byť zavŕšené dobrou spoveďou, aby sme mohli byť účastní na veľkonočných tajomstvách s čistým srdcom. Preto naliehavo pozývam, pripomínajúc zákon a tradíciu Cirkvi, aby ste pristúpili k sviatosti pokánia. V našej Farnosti Svätej rodiny sa bude spovedať:
 • 3. (utorok): 15:30 – 17:00  Podmanín, Praznov
 • 3. (piatok): 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 SNP
 • 3. (sobota): 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 SNP
 • V CSS Bystričan budeme spovedať vo štvrtok, 15. marca od 9:00.
 • Fórum života v spolupráci so Žilinskou diecézou a Farnosťou Rajecká Lesná pozýva v sobotu 17. marca 2018 na Púť za život do Baziliky Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej. Podujatím sa oficiálne začína tohtoročná kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Bližšie informácie sú na plagáte a: www.25marec.sk.
 • Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy- „Kvetný víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 24. 3. a 25. 3. 2018. Na Kvetný víkend je potrebné vopred sa zaregistrovať cez facebook. Program víkendu a podrobnejšie informácie budú uvedené na facebooku.
 • Naša diecéza pripravila v rámci duchovnej prípravy na Svetové stretnutie rodín 2018 súťaž pre rodiny našej diecézy so zaujímavými cenami. Viac informácií sa dozviete na diecéznej stránke alebo v časopise Naša Žilinská diecéza.
 • Po sv. omši bude zbierka pre potreby farnosti. Vaše milodary nech Pán mnohonásobne odplatí! Rovnako nech odmení aj každú vašu pomoc vo farnosti; okrem iných i upratovanie kaplnky. O túto službu tento týždeň prosím skupinu č. 7.
 • O týždeň bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. V mene biskupského úradu vyjadrujem Pán Boh odplať.

 

3. pôstna nedeľa 2018 (4. marec)

 • Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty. Dnes o 17:30 sa budú predmodlievať farníci z Praznova, budúcu nedeľu v rovnakom čase deti, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie a v piatok o 17:45 ďalšia skupina birmovancov.
 • Budúcu nedeľu po krížovej ceste bude v kaplnke na SNP stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:
 • 6. ZŠ – 18:15
 • 7. ZŠ – 18:45

Prosím, prineste si so sebou aj slovníčky so samolepkami.

 • O týždeň bude zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary, rovnako i za modlitby a pomoc úprimne ďakujem.
 • Rovnako ďakujem i za upratovanie kaplnky; tento týždeň skupine č. 6.

 

 

2. pôstna nedeľa 2018 (25. február)

 • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový v mesiaci marec. Príležitosť na spoveď bude:
 • SNP – ZŠ:
 • v pondelok od 17:30 do sv. omše
 • v utorok a štvrtok o 6:30 – 7:00 (so sv. prijímaním)
 • v stredu od 6:00 do sv. omše
 • v piatok od 16:00 do sv. omše (sv. prijímanie o 17:00)
 • SNP – CSS Bystričan:
 • v piatok od 8:00 do sv. omše (nevládnych na izbách budeme spovedať 15. marca)
 • Podmanín: v utorok od 16:00
 • Praznov: vo štvrtok od 16:00

 

 • Chorých budem spovedať po domoch:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15

PRE CHORÝCH TO BUDE ZÁROVEŇ SPOVEĎ PRED VEĽKOU NOCOU. PROSÍM, PRIHLÁSTE SVOJICH NEVLÁDNYCH PRÍBUZNÝCH NA PAPIER NA STOLÍKU NAJNESKÔR DO STREDY.

 • Prvopiatkové pobožnosti so svätým prijímaním na prvý piatok budú:
 • Podmanín o 15:30 !!!
 • Praznov o 18:00
 • Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty. Za túto pobožnosť môžete získať úplné odpustky. Dnes o 17:30 sa budú predmodlievať farníci z Podmanína, budúcu nedeľu v rovnakom čase filiálka Praznov a v piatok o 17:45 ďalšia skupina birmovancov.
 • Dnes po krížovej ceste, o 18:30, bude v kaplnke na SNP stretnutie rodičov tých birmovancov, ktorí budú birmovaní tento rok.
 • V sobotu po sv. omši bude Fatimská pobožnosť, po ktorej si členovia ružencového bratstva vymenia tajomstvá ruženca.
 • V mene Diecéznej charity ďakujem za vašu pomoc pre núdznych, ktorá bola v rámci zbierky minulý týždeň 985, 76 €.
 • V upratovaní kaplnky nasleduje skupina č. 5. Ďakujem za vašu aktívnu pomoc vo farnosti i za modlitby. Prosím, zahrňte do svojich modlitieb i duchovnú obnovu birmovancov budúci víkend.

 

 

1.pôstna nedeľa 2018 (18. február)

 • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, obsahom ktorých je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 • Pozývame Vás počas pôstu na pobožnosť krížovej cesty:

– V kaplnke na SNP:

 • v piatok o 17:45 (birmovanci)
 • v nedeľu o 17:30 (2. pôstnu nedeľu sa modlia veriaci z Podmanína)

– Podmanín:

 • v utorok o 16:45
 • v piatok o 17:00
 • v nedeľu o 14:00

– Praznov:

 • v piatok o 17:00
 • v nedeľu o 14:00

Kto sa pomodlí pobožnosť krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

 • Pápež František vyhlásil na 23. február Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete:

„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára, v piatok Prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu.

Dôrazne apelujem, aby sme aj my počúvali toto volanie [ubiedených a skľúčených], a každý si vo svojom svedomí pred Bohom položme otázku: «Čo môžem urobiť pre pokoj ja?» Celkom isto sa môžeme modliť, ale nielen to. Každý môže konkrétne povedať «nie» násiliu, nakoľko záleží od neho. Pretože víťazstvá dosiahnuté násilím sú falošné víťazstvá; zatiaľ čo pracovať pre pokoj prospieva všetkým!“

(z príhovoru Svätého otca Františka 4. februára 2018)

 • Rodičov birmovancov, ktorí pôjdu na birmovku tento rok, pozývam na stretnutie o týždeň, v nedeľu (25.2.) o 18:30 do kaplnky na SNP.
 • Po sv. omši bude zbierka na charitu. Pán Boh odplať za vaše dary.
 • O upratanie kaplnky prosím tento týždeň skupinu č. 4 a ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na tom, aby sme sa tu cítili príjemne.

 

 

6. nedeľa v cezročnom období 2018 (11. február)

 

 • V nastávajúcom týždni začíname Popolcovou stredou Pôstne obdobie, počas ktorého má každý veriaci 40 dní hojnejšie konať skutky pokánia (modlitba a čítanie Božieho slova, pôst, almužna) a tak sa pripravovať na slávenie Veľkej noci.
 • Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v kaplnke na SNP v piatok o 17:45 (birmovanci) a v nedeľu o 17:30 (jednotlivé skupiny; o týždeň to budú rodiny). Kto koná túto pobožnosť, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO

POPOLCOVÁ

STREDA

ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   18:30   18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN   17:30 17:15       9:30
PRAZNOV     16:00 17:30     8:00

 

 • 14. februára si Žilinská diecéza pripomína 10. výročie vzniku. Pripomeňme si, že ju zriadil v rámci zreorganizovania územného usporiadania diecéz na Slovensku pápež Benedikt XVI. a za prvého žilinského biskupa vymenoval Mons. Tomáša Galisa. Spomeňme si na neho, i na celú našu diecézu, najmladšiu na Slovensku, vo svojich modlitbách.
 • Po sv. omši bude zbierka pre potreby farnosti. Nech Pán odmení každý váš milodar.
 • Ďakujem tým, ktorí upratujú kaplnku. Tento týždeň prosím skupinu č. 3.
 • O týždeň bude zbierka na charitu.

 

 

5. nedeľa v cezročnom období 2018 (4. február)

 

 • Budúcu nedeľu je 26. svetový deň chorých. Pri sv. omšiach budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých tým, ktorí sa pre chorobu alebo starobu začínajú ocitať v nebezpečenstve a ktorí nezotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu (tzn. prijímajú Eucharistiu).
 • Pripomíname, že príbuzní chorých sa majú postarať, aby chorí boli vo vhodnom čase touto sviatosťou posilnení (kán. 1001 CIC), preto prosíme, aby ste priviedli vašich blízkych na sv. omšu.
 • Manželské páry pozývame pri príležitosti národného týždňa manželstva prežiť spolu pekný večer do Katolíckeho domu v Považskej Bystrici 13.2. o 17:30. Prihlášky a informácie na e-mailovej adrese: manželiapb@gmail.com (prosíme, nezabudnite sa prihlásiť!).
 • Na plagátoch nájdete pozvánky a podrobnejšie informácie o letnom tábore pre rozvedených s deťmi a tiež o duchovnej obnove pre žijúcich v novom zväzku po civilnom rozvode.
 • Mamiklub Pastoračného centra Stred v Považskej Bystrici pozýva deti a ich rodičov na karneval pre najmenších v stredu, 7.2. v čase 10:00 – 12:00.
 • Budúci týždeň bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary vyjadrujem Pán Boh odplať.
 • O upratanie kaplnky tento týždeň prosím skupinu č. 2 a ďakujem všetkým, ktorí aj týmto, alebo iným spôsobom zveľaďujete tieto bohoslužobné priestory.

 

 

4. nedeľa v cezročnom období 2018

 

 • Tento týždeň:
 •      piatok – Obetovanie Pána; pri sv. omši sa budú požehnávať hromničné sviece
 •      sobota – sv. Blažeja; po sv. omši bude svätoblažejské požehnanie hrdla
 • Prijmite pozvanie na svätú spoveď v prvopiatkovom týždni:
 • SNP – ZŠ:
 • v pondelok od 17:30 do sv. omše
 •  v utorok a štvrtok o 6:30 – 7:00 (so sv. prijímaním)
 • v stredu od 6:00 do sv. omše
 • v piatok od 15:30 do sv. omše (sv. prijímanie o 17:00)
 • SNP – CSS Bystričan: v piatok od 8:00 do sv. omše, po nej prihlásených na izbách
 • Podmanín: v utorok od 15:30; sv. prijímanie o 17:30
 • Praznov: vo štvrtok od 15:30; sv. prijímanie o 17:30
 • Vo februári bude 26. svetový deň chorých; preto chorým po domoch sa vyslúži aj sviatosť pomazania chorých:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15
 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 8:00

11:00

SNP – CSS Bystričan         9:00    
PODMANÍN   17:30         9:30
PRAZNOV       17:30     8:00

 

 • Prvopiatkové pobožnosti so svätým prijímaním na prvý piatok budú:
 • Podmanín o 16:30
 • Praznov o 18:00
 • Na prvý piatok bude svätá omša obetovaná za dobrodincov a za ich rodiny. Po svätej omši bude krátka adorácia s eucharistickým požehnaním.
 • Birmovka vo Farnosti Svätej rodiny bude 2. júna (sobota) v Podmaníne. Vysluhovateľom bude diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Modlime sa za našich birmovancov, aby sa zodpovedne pripravili na túto sviatosť.
 • Počas národného týždňa manželstva (12.-18.2.) pozývame manželské páry na večeru spojenú s premietaním filmu do katolíckeho domu v Považskej Bystrici dňa 13.2. o 17:30. Viac info a prihlasovanie na e-mailovej adrese: manzeliapb@gmail.com
 • V upratovaní kaplnky pokračujeme skupinou č. 1. Ďakujem za Vašu ochotu, modlitby a pomoc pre farnosť. Nech Vám to Pán odplatí svojím požehnaním.

 

 

3. nedeľa v cezročnom období 2018

 

 • Liturgické spomienky a sviatky v tomto týždni:
 •      streda – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
 •      štvrtok – Obrátenie sv. apoštola Pavla, sviatok
 •      piatok – sv. Timoteja a Títa, biskupov
 •   Blíži sa čas polročných vysvedčení, ktoré ohodnotia snahu žiakov za polrok; aj v kostole vyhodnotíme zbieranie nálepiek za nedeľné sv. omše. Deti, o týždeň si prineste so sebou aj slovníčky so samolepkami a každý, kto ich bude mať aspoň 15, dostane odmenu.
 • Počas prvého marcového víkendu pripravujeme pre birmovancov duchovnú obnovu vo Varíne. Cena za pobyt a stravu je 15,- €. Bližšie informácie pre rodičov budú v prihláškach.
 • Vyjadrujem Pán Boh odplať za vaše dary v minulotýždňovej zbierke pre farnosť, rovnako i za milodary na kostol darované pri rôznych príležitostiach. Nech Pán odmení každú vašu aktívnu pomoc vo farnosti. V upratovaní kaplnky nasleduje v sobotu skupina č. 7.

 

2. nedeľa v cezročnom období 2018

 

 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime viac na tento úmysel vo svojich súkromných, i spoločných modlitbách.
 • Každý pondelok po večernej sv. omši pozývame mužov a otcov na Modlitby otcov. Zajtra sú pozvané aj manželky.
 • Ďakujem vám, ktorí pomáhate pri budovaní a zveľaďovaní našej farnosti. Tiež za upratovanie kaplnky. Najbližšiu sobotu prosím skupinu č. 6.
 • Po sv. omši je mesačná zbierka na potreby farnosti. Za vaše dary vyjadrujem Pán Boh odplať.

 

 

KRST KRISTA PÁNA

 • Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a od zajtra začína obdobie cez rok. Sväté omše budú vo zvyčajných časoch.
 • Pri príležitosti 20. výročia založenia klubu Združenia kresťanských seniorov v Považskej Bystrici vás pozývame na kultúrny program do kina Mier 13.1. 2018, t.j. v sobotu, o 15:00. Vstup voľný.
 • Ako bolo vyhlásené, termíny slávností 1. Svätého prijímania v našej farnosti budú:
 • 6. ZŠ – prvá májová nedeľa (6. máj)
 • 7. ZŠ – druhá májová nedeľa (13. máj)
 • O týždeň bude mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše dary, ako i za každú inú formu pomoci vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať.

Nechajme preniknúť vianočný odkaz pokoja a dobra aj do nastávajúcich všedných dní!

 

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 2017

 • Liturgický kalendár nastávajúceho týždňa:
 •    pondelok – SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, prikázaný sviatok
 •    sobota – ZJAVENIE PÁNA („Traja králi“)
 •    nedeľa – Krst Krista Pána

Sväté omše tento týždeň:

PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 8:00

11:00

  6:30   18:30 8:00

11:00

8:00

11:00

SNP – CSS BYSTRIČAN         9:00    
PODMANÍN 9:30 17:30       9:30 9:30
PRAZNOV 8:00     17:30   8:00 8:00
 • Po sv. omši ste pozvaní na malé agapé. Domov si môžete zobrať malý obrázok Svätej rodiny. Nech sa všetky rodiny našej farnosti stanú miestami nezištnej a obetavej lásky podľa vzoru Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa!
 • Vzadu na stolíku si môžete vziať kalendár duchovných obnov a iných programov pre manželov a rodiny na rok 2018, ktoré v našej diecéze pripravuje Rodinkovo – Dom prijatia pre rodiny v Belušských Slatinách.
 • Popoludní o 15:00 príďte do kaplnky ZŠ na SNP na ďakovnú pobožnosť na konci roka, v rámci ktorej bude požehnanie rodín s obnovením manželských sľubov. Pre farnosť Svätej rodiny bol tento rok významným rokom vzniku, nech teda nechýba zastúpenie z každej rodiny, aby sme spolu ďakovali za prijaté milosti.
 • Začnime aj nový rok 2018 s Božím požehnaním! Kaplnka ZŠ bude dnes v noci otvorená od 23:00 do polnoci na adoráciu.
 • Nezabudnime na prvopiatkové sv. prijímanie. Ktorí si nie ste vedomí ťažkého hriechu, nemusíte sa nutne spovedať; ak už nemôžete prijímať Eucharistiu, využite možnosť sviatosti zmierenia pol hodinu pred sv. omšami.
 • Chorých po domoch budem spovedať vo štvrtok dopoludnia a v CSS Bystričan v piatok o 8:00 do sv. omše a prihlásených na izbách po nej.
 • Keďže prvú januárovú sobotu je slávnosť Zjavenia Pána, pobožnosť Fatimskej soboty bude v piatok pred sv. omšou o 17:50; po nej bude prvopiatková pobožnosť a na koniec si členovia ružencového bratstva vymenia kartičky s tajomstvami ruženca.
 • V sobotu, na Troch kráľov, pri sv. omšiach sa požehná voda, ktorú si potom môžete zobrať do svojich príbytkov a popoludní od 13:00 sa budú požehnávať prihlásené domy a byty.
 • Na záver vianočného obdobia, budúcu nedeľu, po sv. omši o 11:00 tu v kaplnke ZŠ zaspieva trojkráľovskú koledu Chasa veselá.
 • Ďakujeme koledníkom Dobrej noviny i všetkým, ktorí ste podporili tento projekt prijatím koledníkov, finančne, alebo modlitbami. Vykoledovaná čiastka v našej farnosti je 707,88 €.
 • Tiež vyjadrujeme vďaku deťom, birmovancom, i dospelým, ktorí sa zapojili do programu jasličkovej slávnosti v Podmaníne.
 • Tento týždeň sa bude kaplnka upratovať vo štvrtok, 4.1. o 10:00. Na rade je skupina č. 4. Nech Pán odmení i túto, i akúkoľvek inú pomoc pre kaplnku a našu farnosť. Dnes osobitne ďakujem za prípravu agapé, ktoré je pre vás pripravené pri východe zo školy.

 

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 2017

 • Slávnosť Narodenia Pána má osobitnú oktávu:
 •    pondelok – Narodenie Pána
 •    utorok – sv. Štefana, prvého mučeníka
 •    streda – sv. Jána, apoštola a evanjelistu
 •    štvrtok – sv. Neviniatok, mučeníkov
 •    nedeľa – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
 • Sväté omše tento týždeň:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 0:00

8:00

11:00

8:00

11:00

6:30 6:30 18:30 6:30 8:00

11:00

 

SNP – CSS BYSTRIČAN 9:30            
PODMANÍN 0:00

9:30

9:30         9:30

 

PRAZNOV 0:00

8:00

8:00         8:00

 

 

 • Po sv. omši si môžete odpáliť svetlo z Betlehema a priniesť ho do svojich príbytkov. Betlehemské svetlo je k dispozícii vpredu pri oltári a vo vestibule. Ďakujeme skautom, že ho máme aj v našej farnosti.
 • Zajtra pri sv. omši o 11:00 požehnáme náš nový betlehem a takisto tie, ktoré si prinesiete. Zároveň bude aj požehnanie detí pri jasličkách. Deti, ak sú betlehemy u vás doma príliš veľké, prineste zajtra na sv. omšu figúrku Ježiška z jasličiek.
 • Jasličková slávnosť bude zajtra, 25.12. o 17:00 v kostole v Podmaníne. Som rád, že nielen deti, ale aj birmovanci si pripravili program, na ktorý vás všetkých pozývame.
 • Budúcu nedeľu je sviatok Sv. rodiny. V našej farnosti oslávime tento sviatok po sv. omši o 11:00 malým agapé. Prosím, prineste nejaké koláče, vianočný punč pre dospelých, aj pre deti a šoférov bude pripravený. Popoludní o 15:00 bude ďakovná pobožnosť na konci roka s požehnaním rodín.
 • Kto by si chcel nechať požehnať byt, alebo dom, nech sa napíše na papier na stolíku pri východe z kaplnky najneskôr do piatka. Presný termín oznámime budúcu nedeľu.
 • Ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali pri upratovaní kaplnky a farského bytu pred Vianocami. Tiež za pomoc pri spoločnej spovedi. Vyjadrujem Pán Boh odplať za vaše modlitby a milodary pre farnosť a nový kostol. Zajtra po sv. omšiach bude vianočná ofera. O upratanie kaplnky tento týždeň prosím skupinu č. 3.
 • Nech Betlehemské svetlo prežiari vaše srdcia počas nastávajúcich sviatočných dní obetavou láskou a hlbokým pokojom, ktorý priniesol Boží Syn všetkým ľuďom.

 

 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA 2017

 • Tento týždeň je v našej farnosti predvianočná sv. spoveď. Prosím, nájdite si čas a nezanedbajte najdôležitejšiu prípravu na blížiace sa sviatky narodenia Pána:
 • UTOROK 15:30 – 17:00 (Podmanín, Praznov)
 • ŠTVRTOK, PIATOK 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 (SNP)
 • Z dôvodu vysluhovania sviatosti zmierenia v dekanáte sú zmenené časy sv. omší:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 6:30   6:30   18:30 6:30 8:00

11:00

POLNOČNÁ

PODMANÍN   6:30         9:30

POLNOČNÁ

PRAZNOV       6:30     8:00

POLNOČNÁ

 • Budúca nedeľa je 4. adventná a zároveň Štedrý deň. Sv. omše sú ako každú nedeľu. V noci oslávime Božie narodenie polnočnými sv. omšami.
 • VMČ Podmanín, folklórna skupina Manínec a Farnosť Sv. rodiny Vás srdečne pozývajú na koncert VINŠUJEME VÁM dnes popoludní o 13:30 do Kostola sv. Jozefa robotníka v Podmaníne.
 • V zhone predvianočného upratovania nezabudnime na našu kaplnku! Upratovať sa bude zajtra, v pondelok o 9:00 ráno. Už vopred ďakujeme za vašu pomoc.
 • Členovia Spolku sv. Vojtecha, ktorí si ešte stále neprevzali kalendár a podielovú knihu, nech tak urobia do konca decembra v kostole v meste.
 • Po sv. omši máme pravidelnú zbierku pre potreby farnosti. Vďaka za vaše milodary. Prajem vám požehnaný adventný čas.

 

 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 2017

 • Dnes slávime Biblickú nedeľu. Nechajte aj vo vašich rodinách dnes zaznieť Božie slovo výnimočným spôsobom. Rodinnú pobožnosť Božieho slova si môžete stiahnuť na webovej stránke: kbd.sk (Katolícke Biblické dielo).
 • Veľké predvianočné upratovanie kaplnky na SNP bude v pondelok, 18.12. o 9:00. Prosíme ochotné ženy a mužov o pomoc pri upratovaní. Tento týždeň v sobotu o túto službu prosím skupinu č. 1. Ďakujem za vašu ochotu.
 • Koledovanie Dobrej noviny bude v našej farnosti prebiehať 26.12. 2017 od 14:00. Od dnešnej do budúcej nedele môžete prihlasovať svoje domácnosti na prijatie koledníkov, čím podporíte projekt pomoci deťom v Afrike. Papiere na prihlásenie nájdete na stole pri východe z kaplnky. Vypísané ich vhoďte do označenej krabičky, ktorá je tiež na stole. Všetky informácie nájdete aj na plagáte na dverách. Pripomíname nácvik detí na koledovanie, a to dnes o 17:00 tu v kaplnke (na SNP).
 • Skúška na jasličkové vystúpenie bude v sobotu, 16.12. o 16:30 v kostole v Podmaníne.
 • Minulotýždňovou zbierkou na charitu ste pomohli sumou 1.115,49 – €. Za vaše dary vyjadrujeme Pán Boh odplať. O týždeň máme pravidelnú mesačnú zbierku pre potreby farnosti.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      pondelok – sv. Barbory, panny a mučenice
 •      streda – sv. Mikuláša, biskupa
 •      štvrtok – sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
 •      piatok – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok
 • V piatok budú sv. omše:
 •      Praznov 16:00
 •      Podmanín 17:15
 •      SNP 18:30
 • Predvianočné spovedanie v CSS Bystričan bude v stredu od 9:00.
 • Ranné sv. omše počas adventu budú „rorátne“, iba so sviecami. Pri vchode si budete môcť zapožičať elektrické sviece; ak si prinesiete z domu voskové, prosíme, nech sú v krytých lampášoch, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarom. Pozývame vás všetkých, osobitne deti a birmovancov. V stredu ráno možno príde aj Mikuláš (možno aj dvaja J).
 • V piatok po sv. omši bude stretnutie lektorov.
 • Diecézna charita Žilina ponúka voľné pracovné miesto: charitatívno-sociálny pracovník. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi predstavuje projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Viac informácií na: www.acn-slovensko.org
 • Veľké predvianočné upratovanie kaplnky na SNP bude v pondelok, 18.12. dopoludnia; hodinu ešte spresníme. Prosíme ochotné ženy a mužov o pomoc pri upratovaní. Tento týždeň nasleduje skupina č. 6.
 • Milí manželia a rodičia, pozývame vás na sériu siedmich zaujímavých stretnutí v rámci duchovnej prípravy na Svetové stretnutie rodín 2018. Témy stretnutí a ostatné informácie sú na letákoch, ktoré si môžete zobrať, a na plagáte. Prvé stretnutie v našej farnosti bude dnes o 15:00 v kaplnke na SNP.
 • Po sv. omši je zbierka na charitu. Aj za túto pomoc vyjadrujeme Pán Boh zaplať.

 

 

Nedeľa Krista Kráľa 2017

 • Vo štvrtok je sviatok sv. Ondreja, apoštola a v sobotu ráno Fatimská pobožnosť.
 • Možnosť vyspovedať sa v prvopiatkovom týždni:

 

 • SNP – ZŠ:
 • v pondelok od 17:30 do sv. omše
 • v utorok a štvrtok o 6:30 – 7:00 (so sv. prijímaním)
 • v stredu od 6:00 do sv. omše
 • v piatok od 17:00 do sv. omše
 • SNP – CSS Bystričan:
 • v piatok od 8:00 do sv. omše, (nevládnych na izbách až o týždeň neskôr; presný deň sa vyhlási budúcu nedeľu)
 • Podmanín: v utorok od 16:30
 • Praznov: vo štvrtok od 16:30

 

 • Chorí, ktorí nemôžu prísť na spoločnú spoveď:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská: vo štvrtok od 11:15
 • Spovedanie pred Vianocami bude v našej farnosti:
 • Praznov, Podmanín: 19.12. (utorok), 15:30 – 17:00
 • SNP: 21. a 22.12. (štvrtok, piatok) 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00

 

 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 8:00

11:00

SNP – CSS Bystričan         9:00    
PODMANÍN   17:30         9:30
PRAZNOV       17:30     8:00

 

 • Prvopiatkové pobožnosti so svätým prijímaním na prvý piatok budú:
 • Podmanín o 16:30
 • Praznov o 18:00
 • Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie. Pri sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence a po nich bude zbierka na charitu.
 • Pozývame všetkých miništrantov na predvianočnú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 8. – 9.12. v Pastoračnom centre Stred. Možnosť prihlásiť sa a všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke miništrantov: minpb.webnode.sk  Samozrejme srdečne pozývame aj všetkých chalanov, ktorí neminištrujú, no chceli by sa k miništrantom pridať.
 • V mene Diecéznej charity v Žiline a Detského charitného domu v Považskej Bystrici ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej zbierky potravín, čistiacich a hygienických potrieb v 9 predajniach Tesco. Za 3 novembrové dni sa vyzbieralo 18 ton v hodnote takmer 25 000 eur. Momentálne prebieha distribúcia do núdznych rodín.
 • Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou bude v dňoch 1. – 4. 12. 2017 návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy Khazmee na Slovensku. Viac na stránke acn-slovensko.org
 • Pozývame manželov na prvé prípravné stretnutie k svetovému stretnutiu rodín v Írskom Dubline tu v kaplnke na SNP v nedeľu, 3.12. o 15:00. Pozvanie je adresované aj tým, ktorí do Írska nepocestujú.
 • V upratovaní kaplnky pokračujeme skupinou č. 5. Ďakujem za Vaše modlitby a pomoc pre farnosť. Nech Vám to Pán odplatí svojím požehnaním.

33. nedeľa v cezročnom období 2017

 • V nastávajúcom týždni si pripomenieme týchto svätých:
 • v stredu sv. Cecíliu
 • v piatok Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov
 • v utorok je liturgická spomienka Obetovanie Panny Márie
 • Spovedanie pred Vianocami bude v našej Farnosti Svätej rodiny 21. a 22. decembra (štvrtok a piatok).
 • Ďakujem za Vaše modlitby, pomoc vo farnosti a milodary. V upratovaní kaplnky pokračujeme tento týždeň skupinou č. 4.

 

32. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      piatok – sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
 • Vzhľadom na to, že viacerí pracujúci nestíhajú večerné sv. omše, vrátime sa na sídlisku SNP k času 18:30. Verím, že tí, ktorým vyhovujú bohoslužby skôr, sa s porozumením dokážu prispôsobiť. Na filiálkach zostávajú sv. omše o pol šiestej:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN   17:30         9:30
PRAZNOV       17:30     8:00
 • Pozývame všetkých miništrantov a tých, ktorí by mohli začať miništrovať (vrátane birmovancov), na miništrantské stretko ktoré sa uskutoční túto stredu, 15.11., o 17:00 tu v kaplnke základnej školy na SNP.
 • Subkomisia pre bioetiku teologicke komisie KBS, pozýva lekárnikov, študentov farmácie, ale aj všetkých, ktorí by o danú problematiku mali záujem, na druhý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta, ktorý sa uskutoční 17.11. 2017 od 9.00 h v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši a je organizovaný v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou.
 • Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľate na živote našej farnosti a pomáhate pri liturgii, príprave birmovancov, nácviku detského zboru, alebo inou službou. Osobitná vďaka patrí Vám, ktorí ste sa pričinili o nový bohostánok a podsedáky na stoličky v kaplnke alebo upratujete tieto priestory. Nasleduje skupina č. 3. Prosím, aby ste sa zapojili ďalší (birmovanci…), mohli by vzniknúť nové skupiny.
 • Dnes po svätej omši bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše dary Pán Boh odplať!

 

31. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • Liturgické spomienky a sviatky:
 •      štvrtok – Výročie posviacky Lateránskej baziliky
 •      piatok – sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
 •      sobota – sv. Martina z Tours, biskupa
 • V zimnom čase, ak nebude vyhlásené inak, budú všetky večerné sv. omše o 17:30. Sväté omše v našej farnosti teda budú bývať:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 17:30   6:30   17:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN   17:30         9:30
PRAZNOV       17:30     8:00
 • Pripomíname, že do 8. novembra sa môžu získať úplné odpustky v prospech duší v očisci; treba nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel pápeža Františka.
 • V dňoch 9. – 11. novembra bude v Tescu na SNP prebiehať potravinová zbierka, v rámci ktorej zakúpenými potravinami môžete pomôcť deťom v Detskom charitnom dome v našej farnosti. Za vašu pomoc ďakujeme.
 • Budúcu nedeľu bude po svätých omšiach pravidelná zbierka pre potreby farnosti.
 • Úprimne ďakujem za Vašu pomoc a starostlivosť. Nech Vám to Pán mnohonásobne odplatí svojím požehnaním aj v nastávajúcom týždni.

 

30. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • Liturgický kalendár:
 •      streda – VŠETKÝCH SVÄTÝCH, prikázaný sviatok
 •      štvrtok – Spomienka na všetkých verných zosnulých
 •      sobota – sv. Karola Boromejského, kňaza
 • V zimnom čase, ak nebude vyhlásené inak, budú večerné sv. omše na filiálkach posunuté o hodinu skôr (na 17:30).
 • Od 1. do 8. novembra sa môžu získať úplné odpustky v prospech duší v očisci; treba nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel pápeža Františka.

Aby ste mohli získať spomínané odpustky, budete mať možnosť sv. spovede:

 • SNP – ZŠ:
 • v pondelok od 15:30 do sv. omše
 • v utorok a štvrtok 6:30 – 7:00 (so sv. prijímaním)
 • v piatok od 16:30 do sv. omše (sv. prijímanie o 17:30)
 • SNP – CSS Bystričan:
 • v piatok od 8:00 do sv. omše, po nej prihlásených na izbách
 • Podmanín: v utorok 14:00 – 15:30
 • Praznov: v utorok 15:00 – 17:30
 •  Chorých budem spovedať po domoch:
 • Praznov: vo štvrtok od 8:45
 • Podmanín: vo štvrtok od 10:00
 • sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15

 

 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   8:00

11:00

18:30 18:30 6:30 8:00

11:00

SNP – CSS Bystričan         9:00    
PODMANÍN   15:30 9:30 17:30     9:30
PRAZNOV   17:30 8:00 16:00     8:00

 

 • Pobožnosti na Spomienku na všetkých verných zosnulých na cintorínoch v Praznove a v Podmaníne budú vo štvrtok po sv. omšiach.
 • Prvopiatkové pobožnosti so svätým prijímaním na prvý piatok budú:
 • Podmanín o 16:30
 • Praznov o 18:00
 • V dňoch 9. – 11. novembra bude v Tescu na SNP prebiehať potravinová zbierka, v rámci ktorej zakúpenými potravinami môžete pomôcť deťom v Detskom charitnom dome v našej farnosti. Za vašu pomoc ďakujeme.
 • Tiež vyjadrujem vďaku za Vaše modlitby, pomoc a službu pre našu farnosť. V upratovaní kaplnky pokračujeme skupinou č. 1.
 • Po sv. omši si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok sviečku za nenarodené deti. Podporíte tým aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.
 • Pri odchode si môžete zadarmo zobrať časopis a pohľadnicu Fatima.

 

29. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • V sobotu je sviatok svätých apoštolov Šimona a Júdu. Sväté omše tento týždeň budú vo zvyčajnom čase s výnimkou Podmanína, kde bude v utorok o 17:00.
 • V noci z 28. na 29. októbra (budúci víkend) sa mení čas.
 • Odchod autobusu na letisko do Bratislavy zajtra ráno:
 • železničná stanica o 04:00
 • Tesco o 04:10
 • SNP (stará škola) o 04:15
 • Upozorňujem na kontrolu na letisku, ktorá (na rozdiel od Pána Boha) nič neodpustí, preto si ustrážte váhu a rozmery batožiny, aby Vám nevznikli zbytočné výdavky. Tiež si dajte pozor na ostré predmety (nemôžu byť v malej batožine) a tekutiny (tu sa ráta i zubná pasta, či pena na holenie), ktoré nesmú presiahnuť objem 100 ml a môžete mať so sebou maximálne 10 ks. Uterák a toaletné potreby budú v hotelovej izbe, nemusíte si ich brať.
 • Vás, ktorí zostávate, prosím o modlitby, aby nám Pán doprial požehnaný pobyt a šťastný návrat.
 • Budúcu nedeľu po sv. omšiach bude možnosť zakúpiť si za dobrovoľný príspevok sviečky za nenarodené deti. Ich kúpou podporíte aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.
 • Na plagátoch si môžete pozrieť bližšie informácie o duchovnej obnove pre rozvedených, ktorí žijú po civilnom rozvode sami a tiež o modlitbovom stretnutí pre rozvedených a znovu zosobášených.
 • Po sv. omši je zbierka na misie; Pán Boh odplať za milodary.
 • Socha Panny Márie je zreštaurovaná; ďakujem všetkým, ktorí ste sa podieľali na jej obnove, alebo inak pomáhate farnosti. Nech Vám to Pán odmení svojím požehnaním.

 

28. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • Liturgický kalendár nastávajúceho týždňa:
 •      utorok – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
 •      streda – sv. Lukáša, evanjelistu
 •      o týždeň je Misijná nedeľa
 • 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete podrobnejšie informácie k iniciatíve. V našej Farnosti Svätej rodiny by sme sa mohli pridať k celosvetovej modlitbe ruženca tak, že v stredu večer o 18:30 sa budú v kaplnke predmodlievať túto modlitbu deti.
  Páter Pio povedal: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“
 • Účastníci farskej púte do Ríma, ktorí si ešte nevyzdvihli organizačné pokyny, nech si ich vezmú po sv. omši.
 • Členovia SSV si pri odchode vo vestibule môžu vyzdvihnúť kalendáre a podielové knihy.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť Michal Zdurienčík a Zuzana Plovuchová zo Zemianskeho Kvášova.
 • Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Spomienku na deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate, je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapálením sviečky a modlitbou. Originálnu symbolickú sviečku s logom kampane v sklenenom (4 €) alebo plastovom (1 €) prevedení si môžete zakúpiť od dobrovoľníkov Fóra života a podporiť tak aktivity a projekty ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia. Viac informácií nájdete na stránke: sviecka.forumzivota.sk.
 • Budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 

27. nedeľa v cezročnom období 2017

 

 • V stredu máme v našej Žilinskej diecéze sviatok výročia posviacky katedrálneho Chrámu Najsvätejšej Trojice.
 • Počas októbra sa v našej kaplnke spoločne modlíme ruženec každý deň. V utorky, stredy a štvrtky večer o 18:30 (!), v ostatné dni pred sv. omšami. Tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, môžu získať pri dodržaní zvyčajných podmienok úplné odpustky.
 • Účastníci farskej púte do Ríma si môžu po sv. omši vyzdvihnúť organizačné pokyny.
 • Po sv. omši bude mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše dary vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať.
 • Členovia SSV z farnosti Svätej rodiny, ktorí si nevyzdvihli kalendáre a podielové knihy v Kostole návštevy Panny Márie v meste, môžu si ich zobrať budúcu nedeľu tu v kaplnke po sv. omšiach. Nezabudnite na členský poplatok.
 • Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
 • Marek Kostelanský, Podmanín a Miroslava Kostelanská, Rozkvet
 • Michal Starosta, Trenčín a Anna Vavreková, SNP
 • Ján Behro, Zakvášov a Jana Šefarová, Rozkvet
 • Michal Zdurienčík a Zuzana Plovuchová zo Zemianskeho Kvášova
 • Ďakujem za Vašu ochotu pomáhať farnosti v rôznych službách. Tí, ktorí sa staráte o čistotu v kaplnke, prosím, aby ste upratovali v sobotu ráno po sv. omši. Spolu s lektormi sledujte rozpis na chodbe a dohodnite si prípadné zmeny.

 

25. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Spomienky a sviatky v nastávajúcom týždni:
 •      streda – sv. Vincenta de Paul, kňaza
 •      piatok – sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
 •      sobota – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
 • Pokiaľ nebude vyhlásené inak, sv. omše budú bývať nasledovne: https://svrodiny.fara.sk/bohosluzby/
 • V pondelok po večernej sv. omši pozývame otcov a starých otcov na modlitbové stretnutie do kaplnky ZŠ.
 • Rodičov prvoprijímajúcich detí prosím, aby budúcu nedeľu, 1.10., prišli do kaplnky 6. ZŠ na stretnutie:
 • tí, ktorých deti navštevujú 6. ZŠ, o 18:00
 • rodičia detí zo 7. ZŠ o 18:30
 • Znova ponúkame možnosť pre dospelých, ktorí ešte neboli na birmovke a majú záujem prijať túto sviatosť: využite príležitosť prijať sviatosť birmovania a prihláste sa do prípravy birmovancov.
 • Civilne rozvedení manželia, ktorí nežijú v ďalšom partnerskom zväzku, môžu požiadať o povolenie pristupovať k sviatostiam. Žiadosť o pristupovanie k sviatostiam sa podáva cez farára (resp. administátora) farnosti kánonického bydliska.
 • Počas októbra sa budeme v našej kaplnke spoločne modliť ruženec každý deň. V utorky, stredy a štvrtky večer o 19:30, v ostatné dni pred sv. omšami.
 • Po sv. omši bude zbierka na kňazský seminár. V mene predstavených i bohoslovcov vyjadrujem Pán Boh odplať.
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Peter Máťoš z Pov. Bystrice a Karolína Kvaššayová z Pov. Bystrice
 • Ďakujem za pomoc pri výzdobe a upratovaní kaplnky. Nasledujúci týždeň prosím skupinu č. 2. Všetkým vám prajem požehnané dni budúceho týždňa.

 

24. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      streda – sv. Ondreja Kima Taegona a spoločníkov, mučeníkov
 •      štvrtok – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
 •      sobota – sv. Pia z Pertrelciny, kňaza

Sväté omše v tomto týždni:

PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN   18:30       13:00
PRAZNOV       18:30     8:00
ZEMIANSKY KVÁŠOV             8:00

 

 • V pondelok po večernej sv. omši pozývame otcov a starých otcov na modlitbové stretnutie do kaplnky ZŠ.
 • Po sv. omši sa budú rozdávať:
 • deťom nové samolepky a tým, ktoré ešte nemajú slovníčky, aj tie
 • rodičom detí, ktoré pôjdu tento školský rok na 1. sväté prijímanie, prihlášky
 • birmovancom prihlášky na birmovku (aj prvákom, aj druhákom)
 • Dospelí, ktorí ešte neboli na birmovke a majú záujem prijať túto sviatosť, sa môžu takisto prihlásiť.
 • Na sviatok Ružencovej Panny Márie, 7. októbra, bude v našej farnosti Fatimská sobota, pri ktorej začne svoju činnosť ružencové bratstvo a bude odovzdaná zakladacia listina. Prosíme členov, aby prišli na túto pobožnosť.

Zároveň v tento deň diecézny biskup Mons. Tomáš Galis zasvätí v Rajeckej Lesnej Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pozývame Vás aj na túto slávnosť; kvôli zabezpečeniu autobusu je treba, aby ste sa prihlásili na papier na stolíku najneskôr do 1.10.

 • Vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí ste prispeli na stavbu nového farského Kostola Svätej rodiny. Spolu s filiálkami sa vyzbieralo 5 210, 40 € a okrem toho dary, ktoré ste venovali pri iných príležitostiach, boli 2 200 €. Bohuznámy kňaz daroval 4 000 €.

Zbierky na farský kostol a potreby farnosti budú každý mesiac; verím, že chápete ich opodstatnenie. Zároveň vzniká potreba vymenovať farskú ekonomickú radu; prosím, aby ste odporučili súcich kandidátov.

 • Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na kňazský seminár.
 • Aj tento rok pápežská nadácia ACN Slovensko prináša iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec. V takmer 70. krajinách sa deti 18. októbra 2017 o 9.00 h zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.Pridajme sa aj my k tejto modlitbe!
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Martin Tomana z Praznova a Milena Michalíková z Bodinej
 • Peter Máťoš z Pov. Bystrice a Karolína Kvaššayová z Pov. Bystrice
 • Ďakujem za pomoc pri výzdobe a upratovaní kaplnky. Nasledujúci týždeň prosím skupinu č. 1. Všetkým vám prajem požehnaný celý budúci týždeň.

 

23. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      utorok – Najsvätejšieho mena Panny Márie
 •      streda – sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
 •      štvrtok – Povýšenie Svätého Kríža, sviatok
 •      piatok – SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska
 •      sobota – sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

 

 • Sväté omše v tomto týždni:
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   11:00 6:30 8:00

11:00

PODMANÍN   18:30     9:30 9:30
PRAZNOV       18:30 8:00   11:00
ZEMIANSKY KVÁŠOV       17:30     8:00

 

 • Napĺňajúc úmysel nášho diecézneho biskupa, Mons. Tomáša Galisa, zabezpečiť primeranejšiu duchovnú starostlivosť o dobro a spásu duší novozriadenej Farnosti Svätej rodiny v Považskej Bystrici, vďaka pomoci miestnych kňazov, môžeme od budúcej nedele v našej farskej kaplnke v 6. ZŠ mať dve nedeľné sv. omše. Tá druhá je určená predovšetkým pre rodiny s deťmi. Ak je pre niekoho ich prítomnosť rušivá, nech radšej príde na rannú sv. omšu o 8:00, aby sme predišli zbytočným konfliktným situáciám.

Všetky deti si môžu už po tejto sv. omši zobrať pri odchode slovníčky, do ktorých si každú nedeľu nalepia samolepku a tie, ktoré už boli na 1. svätom prijímaní, dostanú nálepky aj na prvé piatky.

Mládež a dospelí dostanú po sv. omši obrázok s vyobrazením Svätej rodiny, ktorá bude po návrate z Ríma umiestnená vo farskej kaplnke. Modlitbu za naše rodiny na zadnej strane sa budeme spoločne modliť po sv. omšiach.

 • V piatok, na Sedembolestnú Pannu Máriu, uzatvárame prihlasovanie na púť do Ríma. Prosím prihlásených, aby sa zastavili s OP kvôli doplneniu údajov. Keďže v cene nie je zahrnuté cestovné poistenie, pre záujemcom budeme vybavovať skupinové za 1,16 € za osobu a deň (5,80 €).
 • Filiálka Praznov Vás pozýva na hodovú slávnosť budúcu nedeľu o 11:00 hod. Slávnostnú sv. omšu s novokňazským požehnaním bude celebrovať dp. Juraj Hvolka, konštiansky kaplán.
 • Aktuálne farské oznamy môžete sledovať na webovej stránke: svrodiny.fara.sk, na ktorú sa budú postupne dopĺňať ďalšie informácie ohľadom sviatostí a života farnosti. Prihlášky na 1. sväté prijímanie a birmovku budeme rozdávať budúcu nedeľu po sv. omšiach.
 • MÚ Pov. Bystrica a OR PZ v Pov. Bystrici upozorňujú zvlášť starších občanov na podvodníkov, ktorí sa predstavujú ako lekár, alebo pracovník nemocnice, kde má ležať ich zranený príbuzný a pýtajú nie malú finančnú hotovosť. Ak by ste sa dostali do styku s týmito páchateľmi, je potrebné ihneď kontaktovať políciu na linke 158, a to aj v nočných hodinách. Zdôrazňujeme, že v prípade dopravnej nehody o zranení vyrozumieva vždy Policajný zbor, nie nemocnica.
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Martin Zelenka z Pov. Bystrice a Jana Pilárová z Pov. Bystrice
 • Milan Gardian z Praznova a Andrea Backová zo Zakvášova
 • Martin Tomana z Praznova a Milena Michalíková z Bodinej
 • Peter Máťoš z Pov. Bystrice a Karolína Kvaššayová z Pov. Bystrice
 • Ďakujem za upratovanie kaplnky. Na konci tohto týždňa opäť prosím o túto službu skupinu č. 6.
 •  Vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať vám všetkým, ktorí ste pomáhali pri príprave a dôstojnom priebehu sv. omše vonku; okrem mnohých ďalších: pútnickému miestu – farnosti Višňové pri Žiline, odkiaľ máme zapožičanú relikviu; farnosti Považská Bystrica – Rozkvet, mestu Považská Bystrica.

22. nedeľa v cezročnom období 2017

 • Liturgický kalendár:
 •      utorok – sv. Matky Terezy z Kalkaty
 •      štvrtok – sv. Košických mučeníkov
 •      piatok – Narodenie Panny Márie

Sväté omše v tomto týždni:

PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 11:00
PODMANÍN   18:30       9:30
PRAZNOV       18:30     8:00
ZEMIANSKY KVÁŠOV             8:00
 • Nedeľná sv. omša na sídlisku SNP o týždeň (10.9.) bude vonku na mieste budúceho farského Chrámu Svätej rodiny. Obetovaná bude za požehnanú stavbu kostola, za rodiny a všetkých obyvateľov našej mladej farnosti. Na letákoch, ktoré dostanete do schránok, nedopatrením nie je uvedený čas; samozrejme bude vo zvyčajnom čase o 11:00 hod. Po svätej omši bude, so súhlasom biskupského úradu, zbierka na nový kostol. Za Vaše milodary už teraz vyjadrujeme úprimné Pán Boh odplať. Nácvik piesní, na ktorý pozývame najmä mládež a birmovancov, bude dnes o 18:30 v školskej kaplnke.
 • Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje deťom kvalitné a zaujímavé texty, ako aj materiály na podporu čítania s porozumením.
  Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky:rebrik.sk
 • Mariánske púte budúci víkend v našej diecéze budú v Dubnici nad Váhom (v sobotu o 18:00 tam celebruje sv. omšu žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis) a v Rajeckej Lesnej. Programy pútí sú na plagátoch.

 

 • Sviatosť manželstva chcú uzavrieť:
 • Lukáš Kresáň, Hliny a Mária Minarčíková z Prečína,
 • Daniel Bednár zo SNP a Soňa Kantoríková z Orlového,
 • Martin Zelenka zo SNP a Jana Pilárová z Rozkvetu,
 • Ľubomír Ištok a Adriana Hrkotová zo SNP,
 • Milan Gardian z Praznova a Andrea Backová zo Zakvášova
 • Pán nech odplatí každú Vašu pomoc a službu pre naše farské spoločenstvo; osobitne ďakujem za pranie a žehlenie darovaných miništrantských odevov, prípravu sv. omše budúcu nedeľu (aj všetkých ostatných), prácu na farskej internetovej stránke (www.svrodiny.fara.sk) a upratovanie kaplnky. Na rade je skupina č. 6.

 

 

21. nedeľa v období cez rok 2017

 

 • Liturgické spomienky a sviatky v nastávajúcom týždni:

pondelok – sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

utorok – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

 • Nezabudnite na svätú spoveď v prvopiatkovom týždni:

– SNP – ZŠ:  v pondelok od 17:30 do sv. omše

v utorok a štvrtok o 6:30 (so sv. prijímaním)

v stredu a v sobotu od 6:00 do sv. omše

v piatok od 16:00 do sv. omše

– SNP – CSS Bystričan:

 v sobotu od 14:00 do sv. omše, po nej prihlásených na izbách

– Podmanín:   v utorok od 16:30; sv. prijímanie o 17:30

– Praznov:      vo štvrtok od 16:30; sv. prijímanie o 17:30

 • Chorých, ktorých treba prihlásiť na papier na stolíku, budem spovedať po domoch:

– Praznov: vo štvrtok od 8:45

– Podmanín: vo štvrtok od 10:00

– sídliská SNP a Hliny: vo štvrtok od 11:15

 • Sväté omše v tomto týždni:
  PON UTO STR ŠTV PIA SOB NEDEĽA
  SNP – ZŠ 18:30   6:30   18:30 6:30 11:00
  SNP – CSS Bystričan           15:00  
  PODMANÍN   18:30         9:30
  PRAZNOV       18:30     8:00
  ZEMIANSKY KVÁŠOV             8:00
 • Bohoslužby slova so svätým prijímaním na prvý piatok budú:

– Podmanín o 15:30

– Praznov o 18:00

 • Na prvý piatok v mesiaci bude svätá omša obetovaná za dobrodincov             a podporovateľov stavby farského kostola a za ich rodiny. Po svätej omši bude krátka adorácia s eucharistickým požehnaním.
 • 10. septembra bude sv. omša o 11:00 slávená na pozemku, kde by mal stáť náš farský Kostol Svätej rodiny. Obetovaná bude za požehnanú stavbu chrámu, za rodiny a všetkých obyvateľov našej novej farnosti. Prinesieme základný kameň kostola a relikviu sv. pápeža Jána Pavla II., ktorý ho pred 27 rokmi požehnal. Mládež, ktorá by mohla pomôcť so spevom, hraním na nejaký nástroj, alebo pri príprave, pozývame na nácvik v stredu o 18:30 do kaplnky na SNP.
 • Vďaka vašej ochote sa podarilo vytvoriť dve modlitbové spoločenstvá živého ruženca. Vás, ktorí ste sa zapísali, ale i všetkých ostatných pozývame na Fatimskú sobotu (sv. omša a modlitba ruženca spojená s meditáciou o tajomstvách) do kaplnky ZŠ tento týždeň o 6:30. Po nej bude organizačné stretnutie členov ružencového bratstva.
 • Ďakujem za pomoc pri výzdobe a upratovaní bohoslužobných priestorov. Tento týždeň prosíme o túto službu skupinu č. 5. Mená sú vyvesené na dverách, čas upratovania (piatok, sobota) si dohodnite medzi sebou v skupine.
 • Pozývame nielen mužov na ôsmu diecéznu Púť mužov, ktorá má opäť zaujímavý program a bude v nedeľu 3. 9. 2017 v pútnickom mariánskom areáli vo Višňovom pri Žiline. Podrobnejšie informácie o programe sú na plagáte.
 • Pán Boh nech odplatí Vašu pomoc, modlitby, milodary a všetkých nech požehná svojím pokojom.