Liturgický kalendár a rozpis svätých omší na 19.týždeň v Cezročnom období

Pondelok


SNP – ZŠ  18:30

Utorok

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho

Podmanín 18:30

Streda

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

SNP – ZŠ  6:30; 18:30

Praznov 17:00

Štvrtok

Sv. Štefana Uhorského

Praznov  18:30

Piatok


SNP – ZŠ  18:30

Sobota

Sv. Heleny

SNP – ZŠ  6:30

Nedeľa

20nedeľa v Cezročnom období

SNP – ZŠ: 8:00, 11:00  

Praznov 8:00; Podmanín 9:30