Farnosť

 

Farský úrad Svätej rodiny Považská Bystrica

SNP 1462/91, 017 07 Považská Bystrica

Kaplnka Svätej rodiny

6 Základná škola: SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica

Filiálky

Podmanín 

Kostol sv. Jozefa robotníka (2006)

Praznov 

Kostol Povýšenia svätého Kríža (1994)

Zemiansky Kvašov

Kostol sv. Juraja (1791)