Farský úrad

Farský úrad Svätej rodiny Považská Bystrica

SNP 1462/91, 017 07 Považská Bystrica