Filiálky

Podmanín 

Kostol sv. Jozefa robotníka (2006)

Praznov 

Kostol Povýšenia svätého Kríža (1994)

Zemiansky Kvašov

Kostol sv. Juraja (1791)