Vitajte na stránkach farnosti

Svätej rodiny v Považskej Bystrici

 

Modlitba za našu farnosť

Nebeský Otče, ty si nám dal Svätú rodinu ako žiarivý vzor; láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach a upevňuj naše rodiny v tejto milosti a v tvojom pokoji. Skrze Krista, nášho Pána.